Domstolens Dom (Første Afdeling) af 3. april 2008.

J.C.M. Beheer BV mod Staatssecretaris van Financiën.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene.

Sjette momsdirektiv - tjenesteydelser i forbindelse med forsikringstransaktioner - forsikringsmæglere og -formidlere.

Sag C-124/07.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
24/05/2008 Beheer
Vis dokumenter i pdf-format
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2008:196
03/04/2008 Beheer
Dom
ECLI:EU:C:2008:196
03/04/2008 Beheer
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
13/04/2007 Beheer
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2008 I-02101

genstand

Præjudiciel – Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) – fortolkning af artikel 13, punk B, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – tjenesteydelser i forbindelse med forsikrings- og genforsikringstransaktioner, som udføres af forsikringsmæglere og -formidlere – afgiftspligtig person, der som underagent handler under en hovedagents navn

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            B-10.02.01.07.02.01 Forsikrings- og genforsikringstransaktioner


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 02/03/2007

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

03/04/2008


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 95 fra 28.04.2007, s.33

Dom: EUT C 128 fra 24.05.2008, s.14

Sagens parter

Beheer

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Behrens, Stefan ; Grabbe, Jan: "Es ist zu hoffen, dass die Entwürfe der Kommission zu Änderungen der MwStSystRL und einer AuslegungsVO vom 28.11.2007 in weiteren Verfahren entsprechend der Intention der Kommission an die EuGH-Urteile Ludwig und Behher angepasst werden", Betriebs-Berater 2008 p.1154-1157 (DE)
 2. Hamacher, Rolfjosef: Im Zusammenhang mit Versicherungsumsätzen durch einen Untervertreter im Namen und für Rechnung eines Versicherungsmaklers oder -vertreters erbrachte steuerfreie Dienstleistung, Umsatzsteuer-Rundschau 2008 p.504-505 (DE)
 3. Costaş, Cosmin Flavius: Jurisprudenţa fiscalǎ a Curții de Justiție Europene, Curierul fiscal 2008 nº 4 p.46-48 (RO)
 4. Kaltnekar, Tanja: DDV in zavarovalne storitve, Denar - Revija o davkih 2016 nº 458 p.18-20 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Levits

Generaladvokat

Sharpston

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig