Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 september 2014

Simon, Evers & Co. GmbH tegen Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Verzoek van het Finanzgericht Hamburg om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Handelspolitiek – Antidumpingrechten – Verordening (EG) nr. 499/2009 – Geldigheid – Ingevoerde producten van oorsprong uit China – Invoer van dezelfde producten verzonden vanuit Thailand – Ontwijking – Bewijs – Niet-medewerking

Zaak C‑21/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2014:261
10/04/2014 Simon, Evers & Co
Verzoek (PB)
05/04/2013 Simon, Evers & Co
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2154
04/09/2014 Simon, Evers & Co
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2154
04/09/2014 Simon, Evers & Co
Arrest (PB)
24/10/2014 Simon, Evers & Co
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Finanzgericht Hamburg – Geldigheid, in het licht van artikel 13 van verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PB L 56, blz. 1), van verordening (EG) nr. 499/2009 van de Raad van 11 juni 2009 tot uitbreiding van het bij verordening (EG) nr. 1174/2005 ingestelde definitieve antidumpingrecht op handpallettrucks en essentiële onderdelen daarvan van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot hetzelfde product verzonden vanuit Thailand, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand (PB L 151, blz. 1) – Bewijs van ontwijking alleen op basis van significante verhoging van de uitvoer uit Thailand na instelling van het recht op Chinese uitvoer

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.01 Adiëren van het Hof van Justitie
      3.04.01.03 Uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter
6 Buitenlands beleid
  6.02 Handelspolitiek
    6.02.01 De regeling van het handelsverkeer met derde landen
      6.02.01.01 Beschermende maatregelen tegen dumping of subsidiëring
6 Buitenlands beleid
  6.02 Handelspolitiek
    6.02.01 De regeling van het handelsverkeer met derde landen
      6.02.01.01 Beschermende maatregelen tegen dumping of subsidiëring


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 15/01/2013

Datum van de conclusie

  • 10/04/2014

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

04/09/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 395 van 10.11.2014, blz.9

Verzoek: PB C 114 van 20.04.2013, blz.24

Naam van de partijen

Simon, Evers & Co

Rechtsgeleerde noten

  1. Idot, Laurence: Antidumping et contournement, Europe 2014 Novembre nº 11 p.54-55 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Finanzgericht Hamburg - Duitsland

Onderwerp

  • Externe betrekkingen
  • - Handelspolitiek
  • - Dumping

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

da Cruz Vilaça

Advocaat-generaal

Bot

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans