Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 juni 2020

A e.a. tegen Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Verzoek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2001/42/EG – Milieueffectbeoordeling – Stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚plannen en programma’s’ – Voorwaarden voor de verlening van de vergunning die zijn neergelegd in een besluit en een omzendbrief – Artikel 3, lid 2, onder a) – Nationale handelingen die een kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten – Ontbreken van een milieubeoordeling – Handhaving van de gevolgen van nationale handelingen en van de op basis daarvan verleende vergunningen wanneer is gebleken dat die handelingen onverenigbaar zijn met het Unierecht – Voorwaarden

Zaak C-24/19


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
07/08/2020 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Arrest
ECLI:EU:C:2020:503
25/06/2020 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Samenvatting
ECLI:EU:C:2020:503
25/06/2020 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Conclusie
ECLI:EU:C:2020:143
03/03/2020 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
29/03/2019 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
15/01/2019 A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.234
231 null
  231.03 null
    231.03.03
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.05 Recht van de Unie en nationaal recht
    1.05.01 Rechtstreekse werking, voorrang en eenvormige toepassing van het recht van de Unie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.23 Milieu, duurzame ontwikkeling en klimaat


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 15/01/2019

Datum van de conclusie

 • 03/03/2020

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

25/06/2020


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele)

Rechtsgeleerde noten

 1. Rigaux, Anne: Environnement - Études d'impact, Europe 2020, n° 8-9 Août, Comm. 276 (FR)
 2. Krot, Bibi: Begrip plannen en programma’s. Kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten. : HvJ EU 25-06-2020, nr. C-24/19, Milieu en recht 2020 p. 741-743 (NL)
 3. Moog, Caroline ; Wegner, Nils: (Noch) keine SUP-Pflicht für Windenergieerlasse, besteht dennoch Handlungsbedarf? : zugleich Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 25.6.2020, C-24/19, Natur und Recht 2021 p. 577-582 (DE)
 4. Jaroszyński, Tomasz: Utrzymanie w mocy skutków aktów prawa krajowego niezgodnych z prawem UE : glosa do wyroku TS z dnia 25 czerwca 2020 r., C-24/19, Państwo i Prawo 2021 Vol. 11=910 p. 165-173 (PL)
 5. Frins, Ralph Harry Wilhelmina ; Nijmeijer, Antonius Gerhardus Aloysius: Van Nevele naar Delfzijl en verder : C-24/19, Milieu en recht 2021 p. 838-849 (NL)
 6. Michalis, Ioannis: L'effet utile de la directive 2001/42 sur l'évaluation stratégique environnementale conforté, Revue juridique de l'environnement 2021, n° 4, p. 695-709 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Raad voor Vergunningsbetwistingen - België

Onderwerp

 • Milieu
 • - Handelingen van de instellingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Arrêté du gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement du 1er juin 1995

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Toader

Advocaat-generaal

Campos Sánchez-Bordona

Procestaal/Procestalen

 • Nederlands

Taal/Talen van de conclusie

 • Spaans