Datema Hellman Worldwide Logistics
Zaak C-130/13 (Gevoegde zaken C-129/13, C-130/13)
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Verzoek (PB)
31/05/2013 Datema Hellman Worldwide Logistics
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Hoge Raad der Nederlanden – Uitlegging van artikel 41, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2000, C 364, blz. 1) – Rechtstreekse werking van het algemene Unierechtelijke beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging – Navordering van een douaneschuld – Adressaat van de navorderingsbeschikking, die niet is gehoord door de douaneautoriteiten voordat die beschikking werd gegeven, maar eerst in de daarop gevolgde bezwaarfase

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 18/03/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

Informatie niet beschikbaar


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Datema Hellman Worldwide Logistics

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Hoge Raad der Nederlanden - Nederland

Onderwerp

  Informatie niet beschikbaar

  Betrokken bepalingen van nationaal recht

  NL - Algemene wet bestuursrecht, art. 7:2

  Betrokken bepalingen van internationaal recht

  Informatie niet beschikbaar

  Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

  Rechtsprekende formatie

  Informatie niet beschikbaar

  Rechter-rapporteur

  Informatie niet beschikbaar

  Advocaat-generaal

  Informatie niet beschikbaar

  Procestaal/Procestalen

   Informatie niet beschikbaar

   Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar