Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 30.4.2020

A vastaan B

Korkeimman oikeuden esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 kohta – 5 artiklan 3 kohdan b ja c alakohta – Tavaramerkin loukkaus – Käsite ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa” – Vapaaseen liikkeeseen luovutettu tavara – Maahantuonti – Varastointi – Tavaroiden säilyttäminen markkinoille saattamista varten – Vienti

Asia C-772/18


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
03/07/2020 A (Tavaramerkin loukkaus kuulalaakereiden maahantuonnilla)
Tuomio
ECLI:EU:C:2020:341
30/04/2020 A (Tavaramerkin loukkaus kuulalaakereiden maahantuonnilla)
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Pyyntö (EYVL/EUVL)
08/02/2019 A (Tavaramerkin loukkaus kuulalaakereiden maahantuonnilla)
Ennakkoratkaisupyyntö
03/12/2018 A (Tavaramerkin loukkaus kuulalaakereiden maahantuonnilla)
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

ei vielä julkaistu (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Tietoja ei ole saatavilla

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.09 Yhdenmukaistetut teollis- ja tekijänoikeudet
      4.11.09.01 Tavaramerkit
        4.11.09.01.03 Tavaramerkin vaikutukset
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.11 Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
    4.11.09 Yhdenmukaistetut teollis- ja tekijänoikeudet
      4.11.09.01 Tavaramerkit
        4.11.09.01.03 Tavaramerkin vaikutukset


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset

Tietoja ei ole saatavilla


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

  • 03/12/2018

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

30/04/2020


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

Tietoja ei ole saatavilla

Asianosaisten nimet

A (Tavaramerkin loukkaus kuulalaakereiden maahantuonnilla)

Oikeustapauskommentaarit

  1. Smith, Leigh J. ; Scarlett, Roland ; Eseonu, Uche: CJEU assesses the meaning of ‘in the course of trade’ in the context of importation by private individuals : Case C-772/18, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2020 p. 578-579 (EN)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

Korkein oikeus - Suomi

Aihe

  • Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet

Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

Tavaramerkkilaki, 4 § 1

Tavaramerkkilaki, 4 § 1 (56/2000) Laki tavaramerkkilain muuttamisesta (56/2000)

Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

  • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

dixième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Juhász

Julkisasiamies

Campos Sánchez-Bordona

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

  • suomi

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

    Tietoja ei ole saatavilla