Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 5 juni 2014

Gmina Międzyzdroje tegen Minister Finansów

Verzoek van de Naczelny Sąd Administracyjny om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Aftrek van de voorbelasting – Investeringsgoederen – Onroerende goederen – Herziening van de aftrek – Nationale wettelijke regeling waarin een herzieningsperiode van tien jaar is neergelegd

Zaak C‑500/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoek (PB)
29/11/2013 Gmina Międzyzdroje
Beschikking (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:1750
05/06/2014 Gmina Międzyzdroje
Beschikking
ECLI:EU:C:2014:1750
05/06/2014 Gmina Międzyzdroje
Beschikking (PB)
25/07/2014 Gmina Międzyzdroje
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Naczelny Sąd Administracyjny – Uitlegging van de artikelen 167, 187 en 189 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Aftrek van de voorbelasting – Beginsel van fiscale neutraliteit – Wijziging van de bestemming van een investeringsgoed tijdens de investering – Spreiding van de herziening van de aftrek over tien jaar vanaf de eerste ingebruikneming van het goed – Verbod om de herziening in één keer te verrichten

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.10 Fiscale bepalingen
    4.10.02 Harmonisatie van de belastingwetgevingen
      4.10.02.01 Belasting over de toegevoegde waarde
        4.10.02.01.08 Aftrek en teruggaaf
          4.10.02.01.08.05 Herziening van de aftrek
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.10 Fiscale bepalingen
    4.10.02 Harmonisatie van de belastingwetgevingen
      4.10.02.01 Belasting over de toegevoegde waarde
        4.10.02.01.08 Aftrek en teruggaaf
          4.10.02.01.08.05 Herziening van de aftrek


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 16/09/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

05/06/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Beschikking: PB C 261 van 11.08.2014, blz.10

Verzoek: PB C 367 van 14.12.2013, blz.23

Naam van de partijen

Gmina Międzyzdroje

Rechtsgeleerde noten

  1. Meurer, Thomas: EuGH gestattet (teilweise) Berichtigung nach § 15a UStG bei Einlagen in das Unternehmen, Mehrwertsteuerrecht 2018 p.860-861 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) - Polen

Onderwerp

  • Fiscale bepalingen
  • - Belasting over de toegevoegde waarde

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Art. 91 ust. 7 i 7a

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Prechal

Advocaat-generaal

Cruz Villalón

Procestaal/Procestalen

  • Pools

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar