Hotărârea Curții (camera a doua) din 4 martie 2010.

Comisia Europeană împotriva Republicii Franceze.

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/43/CEE - Articolul 6 alineatele (2) și (3) - Transpunere incorectă - Arii speciale de conservare - Efecte semnificative ale unui proiect asupra mediului - Caracter «neperturbator» al anumitor activități - Evaluarea efectelor asupra mediului.

Cauza C-241/08.


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
01/05/2010 Comisia/Franța
Afișare documente pdf
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2010:114
04/03/2010 Comisia/Franța
Hotărâre
ECLI:EU:C:2010:114
04/03/2010 Comisia/Franța
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Concluzii
ECLI:EU:C:2009:398
25/06/2009 Comisia/Franța
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere introductivă (JO)
02/02/2008 Comisia/Franța
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

2010 I-01697

Obiect

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Transpunerea incorectă a dispozițiilor articolului 6 alineatele (2) și (3) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, p. 7, Ediție specială 15/vol. 2, p. 109)

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.234
234 null
  234.234


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 02/06/2008

Data concluziilor

 • 25/06/2009

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

04/03/2010


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 197 02.08.2008, p.15

Hotărâre: JO C 113 01.05.2010, p.7

Numele părților

Comisia/Franța

Comentarii din doctrină

 1. Royer, Erwan: La France condamnée par la CJUE pour mauvaise transposition de la directive Habitats, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.468
 2. Dupont-Lassalle, Julie: Code de l'environnement français et directive "habitats", Europe 2010 Mai Comm. nº 176 p.33-34
 3. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Environnement - Directive Habitats, L'actualité juridique ; droit administratif 2010 p.1585
 4. Cudennec, Annie ; Curtil, Olivier ; De Cet-Bertin, Cécile ; Guéguen-Hallouët, Gaëlle ; Labrot, Véronique: Chronique maritime - Environnement - Jurisprudence - Mise en oeuvre de la Directive 92/43/CEE (directive habitats), Revue du marché commun et de l'Union européenne 2010 nº 542 p.605-606
 5. Verschuuren, J.M.: Milieu en recht 2010 p.391-392
 6. Jolivet, Simon: Protection de la nature, Revue juridique de l'environnement 2010 p.704-711
 7. Hervé-Fournereau, Nathalie: Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (2e partie). Les compétences des États membres en matière environnementale : biodiversité. Obligation d'évaluation des incidences des plans et projets susceptibles d'affecter les SIC (sites d'importance communautaire), au sens de la directive « habitats », Revue de droit rural 2011 nº 396 p.21-23Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

 • Mediu

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor : respingere pe fond
 • Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor : admitere

Complet de judecată

deuxième chambre (Cour)

Judecător raportor

Bay Larsen

Avocat general

Kokott

Limba/Limbile de procedură

 • franceză

Limba/Limbile concluziilor

 • germană