Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 października 2016 r.

Aleksandrs Ranks i Jurijs Vasiļevičs przeciwko Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra i Microsoft Corp.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 91/250/EWG – Artykuł 4 lit. a) i c) – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Artykuł 5 ust. 1 i 2 – Ochrona prawna programów komputerowych – Odsprzedaż „używanych” kopii objętych licencją programów komputerowych na nośnikach materialnych, które nie są oryginalne – Wyczerpanie prawa dystrybucji – Wyłączne prawo do zwielokrotniania

Sprawa C-166/15


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
25/11/2016 Ranks i Vasiļevičs
Zobacz dokumenty pdf
Wyrok
ECLI:EU:C:2016:762
12/10/2016 Ranks i Vasiļevičs
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2016:762
12/10/2016 Ranks i Vasiļevičs
Opinia
ECLI:EU:C:2016:384
01/06/2016 Ranks i Vasiļevičs
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Skarga (Dz.U.)
05/06/2015 Ranks i Vasiļevičs
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
3 Spory sądowe
  3.04 Odesłanie prejudycjalne
    3.04.01 Wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
      3.04.01.033
04 null
  04.024
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.034
11 null
  11.09 null
    11.09.03


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 13/04/2015

Data opinii

 • 01/06/2016

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

12/10/2016


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 462 od 12.12.2016, str.3

Wniosek: Dz.U. C 205 od 22.06.2015, str.21

Oznaczenia stron

Ranks i Vasiļevičs

Komentarze doktryny

 1. Skubic, Zoran: (Pre)prodaja rabljenih računalniških programov je dopustna, a le na originalnih nosilcih, Pravna praksa 2016 nº 47 p.26-27 (SL)
 2. Casanova, Antoine: Épuisement des droits de distribution d’un logiciel et copie de sauvegarde ne vont pas de pair aux yeux de la CJUE, Droit de l'immatériel : informatique, médias, communication 2016 nº 132 p.21-23 (FR)
 3. Cichon, Caroline: EuGH: Weiterverkauf ‚benutzter‘ lizenzierter Kopien von Computerprogrammen auf körperlichen Datenträgern, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2016 p.504 (DE)
 4. Daniel, Élise: La Cour de justice s'exprime sur l'existence d'une violation des droits d'auteur en raison de la vente, sans le consentement du titulaire, de copies de programmes d'ordinateur réalisées sans l'autorisation du titulaire sur un support matériel autre que le support d'origine, Europe 2016 Décembre Comm. nº 12 p.33 (FR)
 5. Walter, Michel M.: Weiterveräußerung "gebrauchter Software" und Sicherungskopien, MR-Int : Internationale Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht 2016 p.111-112 (DE)
 6. Bouveresse, Aude: Programme d'ordinateur, Europe 2016 Décembre nº 12 p.33 (FR)
 7. Marly, Jochen ; Prinz, Matthias: Urheberrecht: Weiterverkauf von Sicherungskopien gebrauchter Software, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2016 p.870-871 (DE)
 8. Coulaud, Mathieu: L'exclusion des copies de sauvegarde du périmètre de l'épuisement du droit de distribution des logiciels, Dalloz IP / IT 2016 nº 12 p.603-606 (FR)
 9. Wiebe, Andreas: Von der Erschöpfung der »virtuellen Kopie« zur Erschöpfung der Lizenz?, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2017 p.44-48 (DE)
 10. Kummermehr, Michael ; Peter, Christof: Zum Weiterverkauf selbstgebrannter Computer-CDs - Anmerkung zu EuGH ZUM 2017, 49 - Ranks u. a., Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 2017 p.55-56 (DE)
 11. Heydn, Truiken J.: Weiterverkauf einer Sicherungskopie, Multimedia und Recht 2017 p.22-25 (DE)
 12. Spoor, J.H.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2017 nº 234 (NL)
 13. Adobati, Enrica: Diritto d'autore : la Corte di giustizia si pronuncia sulla diffusione di programmi per elaboratore e di lettori multimediali senza l'autorizzazione del titolare, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2017 p.131-134 (IT)
 14. Wolk, Sanna: CJEU Holds that Reproduced Copies cannot be Resold, European Intellectual Property Review 2017 p.125-126 (EN)
 15. Potasz, Andrzej: Odsprzedaż „używanych" kopii objętych licencją programów komputerowych na nośnikach materialnych, które nie są oryginalne, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2017 Vol.1 p.84-90 (PL)
 16. Lavagnini, Simona: AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2017 p.728-732 (IT)
 17. Bosshard, Mark: L'esaurimento del diritto d'autore sul software non destinato al largo consumo, Contratto e impresa 2019 p.59-84 (IT)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija - Łotwa

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Prawo autorskie i prawa pokrewne

Relewantne przepisy prawa krajowego

Krimināllikums, 149.panta trešā daļā, 206.panta otrā daļā Autortiesību likums, 15.panta otrā daļa, 32.pants, 68.panta pirmā daļa

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

troisième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Vilaras

Rzecznik generalny

Saugmandsgaard Øe

Język(i) postępowania

 • łotewski

Język(i) opinii

 • francuski