Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014

Europese Commissie tegen Koninkrijk België

Niet-nakoming – Bescherming van de consument – Oneerlijke handelspraktijken – Richtlijn 2005/29/EG – Volledige harmonisatie – Uitsluiting van beoefenaren van vrije beroepen, tandartsen en fysiotherapeuten – Wijze van aankondiging van prijsverlagingen – Beperking van of verbod op bepaalde vormen van ambulante handel

Zaak C‑421/12


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
29/08/2014 Commissie/België
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:2064
10/07/2014 Commissie/België
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:2064
10/07/2014 Commissie/België
Conclusie
ECLI:EU:C:2013:769
26/11/2013 Commissie/België
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoekschrift (PB)
26/10/2012 Commissie/België
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 2, sub b en d, 3 en 4 van richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken (PB L 149, blz. 22) – Verenigbaarheid van de uitsluiting van vrije beroepen, tandartsen en fysiotherapeuten van de werkingssfeer van de nationale regeling ter omzetting van de richtlijn – Verenigbaarheid van een nationale wettelijke regeling betreffende de aankondiging van prijsverminderingen – Verenigbaarheid van een nationale regeling op grond waarvan de ambulante handel een bepaald niveau niet mag overschrijden en de ambulante handel in edelmetalen en edelstenen is verboden – Volledige harmonisatie van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.01 Beroep wegens niet-nakoming
    3.01.00 Algemeen
3 Procedures voor het Hof
  3.01 Beroep wegens niet-nakoming
    3.01.03 Verweermiddelen
3 Procedures voor het Hof
  3.01 Beroep wegens niet-nakoming
    3.01.03 Verweermiddelen
3 Procedures voor het Hof
  3.01 Beroep wegens niet-nakoming
    3.01.00 Algemeen
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.05 Rechtshandelingen van de Unie
    2.05.03 Richtlijnen
      2.05.03.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.05 Oneerlijke handelspraktijken
      4.18.05.04 Handelspraktijken die in alle omtandigheden oneerlijk zijn
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.03 Prijsaanduiding
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.05 Oneerlijke handelspraktijken
      4.18.05.01 Toepassingsgebied van de regeling
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.18 Consumentenbescherming
    4.18.05 Oneerlijke handelspraktijken
      4.18.05.04 Handelspraktijken die in alle omtandigheden oneerlijk zijn


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 13/09/2012

Datum van de conclusie

  • 26/11/2013

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/07/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 315 van 15.09.2014, blz.5

Verzoek: PB C 355 van 17.11.2012, blz.11

Naam van de partijen

Commissie/België

Rechtsgeleerde noten

  1. Poillot, Élise: Cour de justice, 3e ch., 10 juillet 2014, Commission c/ Royaume de Belgique, aff. C-421/12, ECLI:EU:C:2014:2064, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.763-766 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
  • Bescherming van consument

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep wegens niet-nakoming : toewijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Toader

Advocaat-generaal

Cruz Villalón

Procestaal/Procestalen

  • Frans

Taal/Talen van de conclusie

  • Spaans