MIP Metro mod OHMI - Real Seguros (real,- BIO)
Sag T-549/11
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Kendelse (EUT/EFT)
11/01/2013 MIP Metro mod OHMI - Real Seguros (real,- BIO)
Vis dokumenter i pdf-format
Kendelse
ECLI:EU:T:2012:622
26/11/2012 MIP Metro mod OHMI - Real Seguros (real,- BIO)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
09/12/2011 MIP Metro mod OHMI - Real Seguros (real,- BIO)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

ikke offentliggjort

genstand

EF-varemærker – annullationssøgsmål indledt af ansøgeren om figurmærket indeholdende ordbestanddelene »real,- BIO« i farverne grøn, hvid og brun for tjenesteydelser i klasse 36 til prøvelse af afgørelse truffet den 17. august 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 115/2011-4) vedrørende afvisning af klagen over indsigelsesafdelings afgørelse, hvorved denne afslog at registrere det nævnte varemærke i forbindelse med en indsigelse, der var rejst af indehaveren af de nationale ord- og figurmærker indeholdende ordbestanddelen »REAL« for tjenesteydelser i klasse 36

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 19/10/2011

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

26/11/2012


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 6 fra 07.01.2012, s.19

Kendelse: EUT C 26 fra 26.01.2013, s.47

Sagens parter

MIP Metro mod OHMI - Real Seguros (real,- BIO)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret
  • - Varemærker

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Annullationssøgsmål : Ufornødent at træffe afgørelse

Dommerkollegium

troisième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Gratsias

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig