Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2019

Staatssecretaris van Financiën mod L.W. Geelen

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – sjette direktiv 77/388/EØF – artikel 9, stk. 2, litra c) og e) – direktiv 2006/112/EF – artikel 52, litra a) – artikel 56, stk. 1, litra k) – tjenesteydelser – stedet for afgiftspligtige transaktioner – afgiftsmæssig tilknytning – interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet – virksomhed inden for underholdning – begreb – sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Sag C-568/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
21/06/2019 Geelen
Dom
ECLI:EU:C:2019:388
08/05/2019 Geelen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:109
12/02/2019 Geelen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
24/11/2017 Geelen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          4.10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          4.10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 27/09/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 12/02/2019

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

08/05/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 230 fra 08.07.2019, s.7

Sagsanlæg: EUT C 424 fra 11.12.2017, s.23

Sagens parter

Geelen

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Nieskens, Hans: ››› Art und Ort der Dienstleistung bei interaktiven erotischen Live-Webcam-Darbietungen, EU-Umsatz-Steuerberater 2019 p.57-60 (DE)
 2. Langer, Ronny: Ort der tatsächlichen Bewirkung der Dienstleistung - interaktive erotische Live-Webcam, Mehrwertsteuerrecht 2019 p.583-588 (DE)
 3. Merkx, M.M.W.D.: Interactieve erotische webcamsessies die live worden uitgezonden via internet (Staatssecretaris van Financiën/L.W. Geelen), Beslissingen in belastingzaken 2019 nº 15 (NL)
 4. Auer, Desirée: EuGH-Rsp zur Umsatzsteuer : Einordnung der Leistung eines Organisators von Live-Webcam-Darbietungen : EuGH-Urteil 8. 5. 2019, C-568/17, Geelen, Ecolex 2020 p. 638-642 (DE)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Hoge Raad der Nederlanden - Nederlandene

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Regan

Generaladvokat

Szpunar

Processprog

 • nederlandsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • polsk