Определение на председателя на Съда от 29 март 2018 г.

Европейска комисия срещу Република Хърватия

Дело C-381/17


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Заличаване (ОВ)
20/07/2018 Комисия/Хърватия
Определение
ECLI:EU:C:2018:260
29/03/2018 Комисия/Хърватия
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
11/08/2017 Комисия/Хърватия
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

 • 26/06/2017

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

28/03/2018


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Заличаване: ОВ C 276 06.08.2018 г., стр.32

Искане: ОВ C 283 28.08.2017 г., стр.27

Име/наименование на страните

Комисия/Хърватия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  Няма информация

  Посочени разпоредби на националното право

  Няма информация

  Посочени разпоредби на международното право

  Няма информация

  Производство и изход

  • Иск за установяване на неизпълнение на задължения

  Съдебен състав

  Няма информация

  Съдия докладчик

  Biltgen

  Генерален адвокат

  Няма информация

  Език/ци на производството

  • Хърватски

  Език/ци на заключението

   Няма информация