Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. oktober 2019

Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda mod Autoridade Tributária e Aduaneira

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra b) og d) – transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån – transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer – overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Sag C-692/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
29/11/2019 Paulo Nascimento Consulting
Kendelse
ECLI:EU:C:2019:944
05/11/2019 Paulo Nascimento Consulting
Dom
ECLI:EU:C:2019:867
17/10/2019 Paulo Nascimento Consulting
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2019:362
02/05/2019 Paulo Nascimento Consulting
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
23/02/2018 Paulo Nascimento Consulting
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.02 Ydelse og formidling af lån


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 11/12/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 02/05/2019

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

17/10/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 423 fra 16.12.2019, s.3

Sagsanlæg: EUT C 94 fra 12.03.2018, s.8

Sagens parter

Paulo Nascimento Consulting

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Weerth, Jan: Verkauf eingeklagter Forderungen umsatzsteuerpflichtig?, Mehrwertsteuerrecht 2019 p.993-997 (DE)
  2. Papis-Almansa, Marta: Highlights & Insights on European Taxation 2020 nº 1 p.35-37 (EN)
  3. Viga, Marco Daniel Cristiano Gomes Vale: Over een onderschat btw-arrest, Weekblad voor fiscaal recht 2020 p. 1004-1014 (NL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Supremo Tribunal Administrativo - Portugal

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Cour)

Refererende dommer

Vajda

Generaladvokat

Saugmandsgaard Øes

Processprog

  • portugisisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • fransk