Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 25. februar 2010.

Firma Brita GmbH mod Hauptzollamt Hamburg-Hafen.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Hamburg - Tyskland.

Associeringsaftalen EF-Israel - geografisk anvendelsesområde - associeringsaftalen EF-PLO - nægtelse af at anvende den præferencetoldbehandling, som bevilliges varer med oprindelse i Israel, på varer med oprindelse i Vestbredden - tvivl med hensyn til varernes oprindelse - godkendt eksportør - efterfølgende kontrol af fakturaerklæringer ved indførselsstatens toldmyndigheder - Wienerkonventionen af 1969 om traktatretten - princippet om traktaters relative virkning.

Sag C-386/08.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
17/04/2010 Brita
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2010:91
25/02/2010 Brita
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2010:91
25/02/2010 Brita
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2009:674
29/10/2009 Brita
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
08/11/2008 Brita
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2010 I-01289

genstand

Præjudiciel – Finanzgericht Hamburg (Tyskland) – fortolkning af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side undertegnet i Bruxelles den 20. november 1995, og især af artikel 32 og 33 i protokol nr. 4 til denne aftale, samt Euro-Middelhavs-interimassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side undertegnet i Bruxelles den 24. februar 1997 – afslag på at anvende toldpræferenceordningen, der er indrømmet varer med oprindelse i Israel, på varer med oprindelse på et israelsk besat bosættelsesområde på Vestbredden – indførselsstatens myndigheders beføjelse til efterfølgende at kontrollere oprindelsescertifikaterne, når der ikke hersker anden tvivl om de omhandlede varers oprindelse end den, der følger af en divergerende fortolkning mellem parterne i EØF-Israel-associeringsaftalen af begrebet »Staten Israels område«, og når der ikke med henblik på fortolkningen af dette begreb er iværksat nogen foreløbig procedure efter tvistemålsproceduren i henhold til artikel 33 i denne aftales protokol nr. 4

Systematisk oversigt

1.
6 udenrigspolitik
  6.07 Internationale aftaler
    6.07.15 frihandelsaftaler, associeringsaftaler, stabiliseringsaftaler m.v.
      6.07.15.03 Lande uden for Europa
6 udenrigspolitik
  6.07 Internationale aftaler
    6.07.15 frihandelsaftaler, associeringsaftaler, stabiliseringsaftaler m.v.
      6.07.15.03 Lande uden for Europa


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 01/09/2008

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 29/10/2009

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

25/02/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 285 fra 08.11.2008, s.26

Dom: EUT C 100 fra 17.04.2010, s.4

Sagens parter

Brita

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Simon, Denys: Interprétation des accords d'association euroméditerranéens CE/Israël et CE/OLP, Europe 2010 Avril Comm. nº 130 p.12-13 (FR)
 2. Kuijper, Pieter Jan: Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen Judgment of the European Court of Justice of 25 February 2010, Legal Issues of Economic Integration 2010 p.241-251 (EN)
 3. Harpaz, Guy ; Rubinson, Eyal: The Interface between Trade, Law and Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita, European Law Review 2010 p.551-570 (EN)
 4. Cortés Martín, José Manuel: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uníon Europea, Enero - Abril 2010, Revista de Derecho Comunitario Europeo 2010 nº 34 p.1-61 (ES)
 5. Martines, Francesca: Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di Associazione con Israele al vaglio della Corte di giustizia, Studi sull'integrazione europea 2010 nº 3 p.691-715 (IT)
 6. Puccio, Laura: Understanding EU Practice in Bilateral Free-trade Agreements: Brita and Preferential Rules of Origin in International Law, European Law Review 2011 p.124-134 (EN)
 7. Cardwell, Paul James: Adjudicating on the Origin of Products from Israel and the West Bank: Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen (C-386/08), European Public Law 2011 Vol. 17 Issue 1 p.37-50 (EN)
 8. Holdgaard, Rass ; Spiermann, Ole: Case C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 25 February 2010, Common Market Law Review 2011 Vol.48 nº 5 p.1667-1685 (EN)
 9. Guarino, Giancarlo: Il territorio della Palestina, alla luce della sentenza della CGUE Brita GmbH, Atti del convegno in memoria di Luigi Sico. 2011 (Università degli Studi di Napoli Federico II) 2011 p. 691-717 (IT)
 10. Fornari, Matteo: La Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce sur l'importation de produits fabriqués dans les territoires palestiniens occupés: verre demi plein ou verre demi vide?, International Courts and the Development of International Law (Ed. T.M.C. Asser Press - Den Haag) 2013 p.897-910 (FR)
 11. Simon, Denys: Applicabilité des accords entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc au territoire du Sahara occidental: Acte II, Europe 2018 avril nº 4 p.6-10 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Finanzgericht Hamburg - Tyskland

Emne

 • Forbindelserne udadtil
 • - Associeringsaftale
 • Frie varebevægelser
 • - Toldunion

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Malenovský

Generaladvokat

Bot

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • fransk