Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 15. maj 2019

Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH mod Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 135, stk. 1, litra b) – levering af varer – fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter – ydelse og formidling af lån – tankkort

Sag C-235/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
12/07/2019 Vega International Car Transport and Logistic
Dom
ECLI:EU:C:2019:412
15/05/2019 Vega International Car Transport and Logistic
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
15/06/2018 Vega International Car Transport and Logistic
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.02 Ydelse og formidling af lån


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 28/03/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

15/05/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 255 fra 29.07.2019, s.14

Sagsanlæg: EUT C 231 fra 02.07.2018, s.14

Sagens parter

Vega International Car Transport and Logistic

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Wagner, Claus: Steuerfreie Gewährung und Vermittlung von Krediten durch Bereitstellung von Tankkarten, Mehrwertsteuerrecht 2019 p.588-592 (DE)
  2. Militz, Małgorzata: Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega, Przegląd Podatkowy 2019 Vol. 9 p.26-33 (PL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Naczelny Sąd Administracyjny - Polen

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 43 § 1, art. 86 § 1

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

huitième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rossi

Generaladvokat

Tanchev

Processprog

  • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig