Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)
Zaak C-154/21
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:452
09/06/2022 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)
Verzoek (PB)
21/05/2021 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)
Arrest
ECLI:EU:C:2023:3
12/01/2023 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)
Arrest (PB)
10/02/2023 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.01 Bescherming van persoonsgegevens


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 09/03/2021

Datum van de conclusie

  • 09/06/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

12/01/2023


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)

Rechtsgeleerde noten

  1. Bruyas, Pierrick: Données personnelles - Communication de données numériques à des tiers, Europe 2023, n° 3 mars, comm. 113 (FR)
  2. D'Ath, Florence: Arrêt « Österreichische Post AG » : le droit de connaître l’identité concrète des destinataires de ses données à caractère personnel, Journal de droit européen 2023, nº 4, p. 195-197 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Oberster Gerichtshof - Oostenrijk

Onderwerp

  • Bescherming van gegevens
  • Beginselen, doelstellingen en taken genoemd in de Verdragen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ziemele

Advocaat-generaal

Pitruzzella

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Italiaans