Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. juli 2018

Marle Participations SARL mod Ministre de l'Économie et des Finances

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Frankrig)

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, 9 og 168 – økonomisk virksomhed – et holdingselskabs direkte eller indirekte indgriben i administrationen af sine datterselskaber – et holdingselskabs udlejning af en ejendom til sit datterselskab – fradrag af indgående afgift – moms, som et holdingselskab har betalt af de udgifter, der er afholdt til at erhverve kapitalandele i andre virksomheder

Sag C-320/17


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
10/08/2018 Marle Participations
Dom
ECLI:EU:C:2018:537
05/07/2018 Marle Participations
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2018:537
05/07/2018 Marle Participations
Anmodning (EUT/EFT)
28/07/2017 Marle Participations
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            4.10.02.01.02.02.01 Økonomisk virksomhed


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 29/05/2017

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

05/07/2018


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 301 fra 27.08.2018, s.8

Sagsanlæg: EUT C 269 fra 14.08.2017, s.10

Sagens parter

Marle Participations

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Tehler, Hermann-Josef: Die Vermietung eines Gebäudes durch eine Holdinggesellschaft an ihre Tochtergesellschaft stellt einen „Eingriff in die Verwaltung“ der Tochtergesellschaft dar, EU-Umsatz-Steuerberater 2018 Heft 3 p.80-82 (DE)
 2. Merkx, M.M.W.D.: Beslissingen in belastingzaken 2018 nº 19 p.4131-4132 (NL)
 3. Grube, Friederike: Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft für Beteiligungserwerb bei steuerpflichtig erbrachten Vermietungsleistungen an Tochtergesellschaften, Mehrwertsteuerrecht 2018 p.753-759 (DE)
 4. Cazet, Safia: La location d'un immeuble par une holding à la filiale constitue une immixtion dans la gestion., Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.50 (FR)
 5. Vabres, Régis: Déduction de la TVA payée sur les dépenses supportées en vue de l'acquisition de titres de participation, Revue Internationale des Services Financiers 2018 nº 4 p.108-110 (FR)
 6. Smet, R.: Holdings al snel "actief" voor btw-doeleinden en invoering btw op onroerende verhuur: een-tweetje tussen HvJ en Belgische wetgever, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2019 p.00 (NL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Conseil d'État - Frankrig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Code général des impôts (CGI)

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

septième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rosas

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig