Beschikking van het Hof (Grote kamer) van 3 februari 2014

Silvia Georgiana Câmpean en Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria tegen Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş e.a.

Verzoeken van Tribunalul Sibiu en Curtea de Apel Bucureşti om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Binnenlandse belastingen – Artikel 110 VWEU – Milieuheffing bij de eerste registratie van motorvoertuigen – Neutraliteit van de heffing tussen ingevoerde tweedehandse motorvoertuigen en soortgelijke voertuigen die zich reeds op de nationale markt bevinden

Gevoegde zaken C‑97/13 en C‑214/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Beschikking (PB)
16/05/2014 Câmpean en Ciocoiu
Zie pdf-documenten
Beschikking
ECLI:EU:C:2014:229
03/02/2014 Câmpean en Ciocoiu
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking (Informatie)
ECLI:EU:C:2014:229
03/02/2014 Câmpean en Ciocoiu
Verzoek (PB)
19/04/2013 Câmpean en Ciocoiu
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie - deel "Informatie over de niet-gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.10 Fiscale bepalingen
    4.10.01 Binnenlandse belastingen
      4.10.01.024
10 null
  10.01 null
    10.01.023
04 null
  04.03 null
    04.03.01


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 27/02/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

03/02/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Beschikking: PB C 175 van 10.06.2014, blz.16

Verzoeken: PB C 129 van 04.05.2013, blz.9 ; PB C 189 van 29.06.2013, blz.8

Naam van de partijen

Câmpean en Ciocoiu

Rechtsgeleerde noten

  1. Rigaux, Anne: Taxation discriminatoire des véhicules automobiles, Europe 2014 Avril Com. nº 4 p.20-21 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunalul Sibiu (Tribunal de grande instance de Sibiu) - Roemenië

Onderwerp

  • Fiscale bepalingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

RO - Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial nr. 17 din 10.01.2012

Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Roemeens

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar