Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019

Ελληνική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ – Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση – Δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε η Ελλάδα – Αγροτική ανάπτυξη – Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις – Βασικοί έλεγχοι – Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις

Υπόθεση T-295/18Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
31/01/2020 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:880
19/12/2019 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:T:2019:880
19/12/2019 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Προσφυγή (ΕΕ)
29/06/2018 Ελλάδα κατά Επιτροπής
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί (Γενική Συλλογή - Μέρος "Πληροφορίες περί των μη δημοσιευόμενων αποφάσεων")

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.03 Γεωργία και αλιεία
    4.03.064
03 null
  03.064
03 null
  03.061
01 null
  01.02 null
    01.02.04
2 Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2.05 Νομικές πράξεις της Ένωσης
    2.05.00 Γενικά ζητήματα
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.03 Γεωργία και αλιεία
    4.03.06 Χρηματοδότηση


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 07/05/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

19/12/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 54 από 17.02.2020, σ.48

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 249 από 16.07.2018, σ.40

Ονόματα των διαδίκων

Ελλάδα κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Γεωργία και Αλιεία
  • - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : απόρριψη επί της ουσίας

Δικαστικός σχηματισμός

deuxième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Schalin

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη