Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro и др./Комисия
Дело C-549/21 P

Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
08/10/2021 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro и др./Комисия
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 03/09/2021

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Няма информация

Име/наименование на страните

Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro и др./Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Институционални разпоредби
  • Икономическа и парична политика

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Иск за отговорност
  • Обжалване

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • италиански

Език/ци на заключението

    Няма информация