Budapesti Elektromos Művek
Zaak C-132/21
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:661
08/09/2022 Budapesti Elektromos Művek
Verzoek om een prejudiciële beslissing
03/03/2021 Budapesti Elektromos Művek
Verzoek (PB)
07/05/2021 Budapesti Elektromos Művek
Arrest
ECLI:EU:C:2023:2
12/01/2023 Budapesti Elektromos Művek
Arrest (PB)
10/02/2023 Budapesti Elektromos Művek
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.04 Grondrechten
    1.04.03 Grondrechten
      1.04.03.47 Recht op doeltreffende voorziening in rechte en op onpartijdig gerecht
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.01 Bescherming van persoonsgegevens


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 03/03/2021

Datum van de conclusie

 • 08/09/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

12/01/2023


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Budapesti Elektromos Művek

Rechtsgeleerde noten

 1. Bruyas, Pierrick: Données personnelles - Recours juridictionnels, Europe 2023, n° 3 mars, comm. 114 (FR)
 2. Marola, Giacomo: The Relationship Between the Remedies Provided for in Articles 77(1), 78(1) and 79(1) GDPR and the Extent of the Member States’ Discretion in Ensuring their Coordination at the National Level, European Data Protection Law Review 2023, Issue 2, p. 251-256 (EN)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Fővárosi Törvényszék - Hongarije

Onderwerp

 • Bescherming van gegevens
 • Beginselen, doelstellingen en taken genoemd in de Verdragen
 • Fundamentele rechten
 • - Handvest van de grondrechten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, art. 38, par. 2 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ziemele

Advocaat-generaal

Richard de la Tour

Procestaal/Procestalen

 • Hongaars

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans