Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανταγωνισμός — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως — Ελληνικές αγορές προμήθειας λιγνίτη και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας — Απόφαση θεσπίζουσα ειδικά μέτρα για τη διόρθωση των αντίθετων προς τον ανταγωνισμό συνεπειών παραβάσεως του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ, διαπιστωθείσας με προγενέστερη απόφαση — Άρθρο 86, παράγραφος 3, ΕΚ — Ακύρωση της προγενέστερης αποφάσεως

Υπόθεση T‑421/09Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
19/10/2012 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:T:2012:450
20/09/2012 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:T:2012:450
20/09/2012 DEI κατά Επιτροπής
Προσφυγή (ΕΕ)
16/01/2010 DEI κατά Επιτροπής
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή - μέρος: "Πληροφορίες σχετικά με τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις και διατάξεις")

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής C(2009) 6244 τελικό, της 4ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της παράβασης που διαπιστώθηκε στην απόφαση της Επιτροπής C(2008) 824 τελικό, της 5ης Μαρτίου 2008, που κρίνει ασυμβίβαστη με το άρθρο 86, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ, την προνομιακή διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
3 Δικαστικές διαφορές
  3.02 Προσφυγή ακυρώσεως
    3.02.01 Πράξεις δεκτικές προσφυγής ακυρώσεως


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 19/10/2009

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

20/09/2012


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 11 από 16.01.2010, σ.28

Απόφαση: ΕΕ C 343 από 10.11.2012, σ.13

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Idot, Laurence: Abus de position dominante et octroi de droits exclusifs, Europe 2012 Novembre Comm. nº 11 p.34-35 (FR)
 2. Anestis, Paris ; Vallindas, Dimitris: The Greek lignite case, Competition Law Insight 2012 Vol. 11 Issue 11 p.11-12 (EN)
 3. Arhel, Pierre: Activité des juridictions de l'Union européenne en droit de la concurrence (Septembre 2012) (1ère partie). TUE, 20 sept. 2012, no T-421/09, Dimósia Epicheirisi Ilektrismoú AE c/ Commission, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2012 nº 256 p.18 (FR)
 4. Robin, Catherine: Abus de position dominante sur le marché de l'électricité : l'application combinée des articles 82 et 86 du traité CE oblige la Commission à rapporter la preuve d'un abus, Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation 2013 nº 34 p.31 (FR)
 5. Graham, Cosmo: Abuse of Dominant Position in the Context of Exclusive Rights Granted by Authorities, Journal of European Competition Law & Practice 2013 Vol. 4 nº 2 p.144-145 (EN)
 6. Fountoukakos, Kyriakos: DEI v Commission: Application of Article 106 TFEU to Preferential Rights for Electricity Incumbent Post-market Liberalisation, Journal of European Competition Law & Practice 2017 Vol. 8 nº 4 p.242–244 (EN)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Συμπράξεις
 • - Δεσπόζουσα θέση

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως : αποδοχή του αιτήματος

Δικαστικός σχηματισμός

sixième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kanninen

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη