Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 10ης Ιουλίου 2017

Δημόσιας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού AE (ΔΕΗ) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διόρθωση

Υπόθεση T-421/09 RENV-REC


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Διάταξη
ECLI:EU:T:2017:504
10/07/2017 DEI κατά Επιτροπής
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί (Γενική Συλλογή - Μέρος "Πληροφορίες περί των μη δημοσιευόμενων αποφάσεων")

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 02/01/2017

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

10/07/2017


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ονόματα των διαδίκων

DEI κατά Επιτροπής

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

 • Ανταγωνισμός
 • - Συμπράξεις
 • - Δεσπόζουσα θέση
 • Διαδικαστικές διατάξεις

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Προσφυγή ακυρώσεως
 • Απόφαση εκδιδόμενη κατόπιν αναιρέσεως και αναπομπής
 • Αίτηση περί διορθώσεως αποφάσεως

Δικαστικός σχηματισμός

Quatrième chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Kanninen

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ελληνική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

  Πληροφορία μη διαθέσιμη