Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 16. september 1997.

Bernd von Hoffmann mod Finanzamt Trier.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstrasse - Tyskland.

Sjette momsdirektiv - Fortolkning af artikel 9, stk. 2, litra e), tredje led - Tjenesteydelser fra voldgiftsmand - Leveringsstedet for ydelsen.

Sag C-145/96.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:1997:406
16/09/1997 von Hoffmann mod Finanzamt Trier
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1997:406
16/09/1997 von Hoffmann mod Finanzamt Trier
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1997:218
24/04/1997 von Hoffmann mod Finanzamt Trier
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1997 I-04857

genstand

Præjudiciel ─ Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße ─ fortolkning af artikel 9, stk. 2, litra e), tredje afsnit, i Rådets direktiv 77/388/EØF: Rådets sjette direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgift ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartetberegningsgrundlag ─ dokument, der tjener som faktura ─ kreditnota, udstedt af køber og ikke bestridt af sælgeren, for så vidt angår momsens sats og beløbets størrelse ─ ydelser fra rådgivere, ingeniører, rådgivningskontorer, advokater, regnskabssagkyndige og andre lignende ydelser ─ virksomhed udøvet af medlemmer af en voldgiftsdomstol under Chambre de Commerce internationale, Paris

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          B-10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 03/05/1996

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 24/04/1997

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

16/09/1997


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 197 fra 06.07.1996, s.9

Dom: EUT C 331 fra 01.11.1997, s.4

Sagens parter

von Hoffmann mod Finanzamt Trier

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Novak, Meinhard: Der Ort der Dienstleistung eines Schiedsrichters, St. Galler Europarechtsbriefe 1997 p.525-526
 2. X: Revue de jurisprudence fiscale 1997 p.729
 3. Genna, Innocenzo Maria ; Cardia, Carlo Geronimo: Tributi 1997 nº 11 p.1389-1393
 4. Persson Österman, Roger: Moms på skiljemannauppdrag, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 1997-1998 p.1177-1181
 5. Notaro, Nicola: La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts, Revue du marché unique européen 1998 nº 1 p.157-158
 6. Aurillac, Michel: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Impôts et contributions, Journal du droit international 1998 p.562-567
 7. Karrer, Pierre A. ; Roos, Christian ; Nordin, Michael: Wie verschieden sind Leistungen von Schiedsrichtern und Anwälten für die Zwecke der Mehrwertsteuer? Ein Kommentar zum Urteil des EuGH von Hoffmann / Finanzamt Trier, Bulletin 1998 p.5-21
 8. Armella, Sara: Il regime di territorialità iva delle prestazioni arbitrali, Diritto e pratica tributaria 1998 II p.103-106
 9. Coleclough, Stephen: EC Tax Journal 1998 p.53-56
 10. Tinelli, Giuseppe: Prestazioni professionali e prestazioni d'arbitrato nella disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, Rivista dell'arbitrato 1998 p.83-90
 11. Martín Jiménez, Adolfo J.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista española de Derecho Financiero 1998 p.470-471
 12. X: Il Foro italiano 1998 IV Col.498Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Tyskland

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

DE - Umsatzsteuergesetz, Paragraph 3a

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Kakouris

Generaladvokat

Fennelly

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk