Arrest van het Hof (Negende kamer) van 13 januari 2022

Skarb Państwa – Starosta Nyski tegen New Media Development & Hotel Services Sp. z o.o.

Verzoek van de Sąd Okręgowy w Opolu om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/7/EU – Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties – Werkingssfeer – Begrip ‚handelstransactie’ – Overheidsinstantie die optreedt als schuldeiser van een onderneming – Daarvan uitgesloten – Verlening van een recht van eeuwigdurend vruchtgebruik op een onroerend goed door een overheidsinstantie tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding

Zaak C-327/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
18/02/2022 New Media Development & Hotel Services
Arrest
ECLI:EU:C:2022:23
13/01/2022 New Media Development & Hotel Services
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
08/01/2021 New Media Development & Hotel Services
Verzoek om een prejudiciële beslissing
22/07/2020 New Media Development & Hotel Services
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.00 Algemeen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 22/07/2020

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

13/01/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

New Media Development & Hotel Services

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Sąd Okręgowy w Opolu - Polen

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

neuvième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Piçarra

Advocaat-generaal

Richard de la Tour

Procestaal/Procestalen

  • Pools

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar