Domstolens dom af 17. november 1993.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik.

Merværdiafgift - sjette direktiv - reklamevirksomhed.

Sag C-68/92.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:1993:888
17/11/1993 Kommissionen mod Frankrig
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1993:888
17/11/1993 Kommissionen mod Frankrig
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1993:305
13/07/1993 Kommissionen mod Frankrig
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1993 I-05881

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          B-10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 06/03/1992

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 13/07/1993

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

17/11/1993


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 107 fra 28.04.1992, s.4

Dom: EUT C 1 fra 04.01.1994, s.4

Sagens parter

Kommissionen mod Frankrig

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. X: Droit fiscal 1994 807
 2. Gratani, Adabella: La prestazione pubblicitaria nel diritto comunitario, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1994 p.370-371
 3. Blommers, J.H.: Begrip reclame voor BTW, Euridica 1994 nº 1 p.5-7
 4. Maublanc-Fernandez, Lucienne ; Maublanc, Jean-Pierre: TVA - Territorialité - Définition des prestations de publicité, Revue du Marché Commun 1995 p.177-178
 5. Patiová, Miriam: Zdaňovanie reklamných služieb z pohľadu judikátov ESD, Dane a úctovníctvo v praxi : mesacník plny informácií z oblasti daní, práva a úctovníctva 2005 p.17Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Traktatbrudssøgsmål : Opnåelse/indhentelse

Dommerkollegium

Cour plénière (Cour)

Refererende dommer

Kakouris

Generaladvokat

Gulmann

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • dansk