A Bíróság 1986. június 3-i ítélete.

R. H. Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie.

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia.

Munkavállalók szabad mozgása.

139/85. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:C:1986:223
03/06/1986 Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie
ítélet
ECLI:EU:C:1986:223
03/06/1986 Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
indítvány
ECLI:EU:C:1986:158
17/04/1986 Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

1986 01741

svéd VIII/00629 finn VIII/00655

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
B Európai Közösség (EGK/EK)
  B-04 Személyek és szolgáltatások szabad mozgása
    B-04.02 Munkavállalók
      B-04.02.00 Általános


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

indítvány


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 09/05/1985

Az indítvány ismertetésének időpontja

 • 17/04/1986

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

03/06/1986


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Kérelem/kereset: HL C 148., 18.06.1985., 4o.

ítélet: HL C 188., 26.07.1986., 4o.

A felek neve

Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Korte, Joost: Verblijfsrecht van EG-onderdanen die ter aanvulling op het arbeidsinkomen een beroep doen op financiële ondersteuning ten laste van de algemene middelen, Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten 1986 p.709-712
 2. Jansen, Walter: Vrij verkeer van part-time werknemers met een aanvullende uitkering, Migrantenrecht 1986 p.193-194
 3. Van Nuffel, Pieter: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1987 p.316-320
 4. White, Robin: A Round-up of Cases on Free Movement of Workers, European Law Review 1987 p.147-153
 5. Boutard-Labarde, Marie-Chantal: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. III.- Libre circulation des personnes et des services, Journal du droit international 1987 p.433-434
 6. Fernhout, R.: Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1987 nº 223Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Raad van State - Hollandia

Tárgy

 • A munkavállalók szabad mozgása

Érintett nemzeti jogi rendelkezések

Vreemdelingenbesluit, art. 91, par. 1, sub a

Érintett nemzetközi jogi rendelkezések

Nincs információ

Eljárás és eredmény

 • Előzetes döntéshozatal

Ítélkező testület

Cour plénière (Cour)

Előadó bíró

Everling

Főtanácsnok

Sir Gordon Slynn

Az eljárás nyelve(i)

 • holland

Az indítvány nyelve(i)

 • angol