Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Zaak C-392/21
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:583
14/07/2022 Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
10/09/2021 Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
24/06/2021 Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

Informatie niet beschikbaar


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 24/06/2021

Datum van de conclusie

  • 14/07/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

22/12/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Curtea de Apel Cluj - Roemenië

Onderwerp

  • Sociaal beleid

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

Informatie niet beschikbaar

Rechter-rapporteur

Informatie niet beschikbaar

Advocaat-generaal

Capeta

Procestaal/Procestalen

  • Roemeens

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar