Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 februari 2015

Patrick Breyer tegen Europese Commissie

Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Memories door de Republiek Oostenrijk ingediend in een niet-nakomingsprocedure bij het Hof – Weigering van toegang

Zaak T‑188/12Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Verzoekschrift (PB)
15/06/2012 Breyer/Commissie
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:T:2015:124
27/02/2015 Breyer/Commissie
Arrest
ECLI:EU:T:2015:124
27/02/2015 Breyer/Commissie
Arrest (PB)
27/03/2015 Breyer/Commissie
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 16 maart 2012 waarbij verzoeker toegang is geweigerd tot een juridisch advies inzake richtlijn 2006/24/EG en van het besluit van de Commissie van 3 april 2012 waarbij verzoeker volledige toegang is geweigerd tot de documenten inzake de omzetting van richtlijn 2006/24/EG door de Republiek Oostenrijk en tot de documenten inzake zaak C189/09

Systematisch overzicht

1.
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.03 Recht van toegang van het publiek tot documenten
    2.03.06 Contentieuze procedure
      2.03.06.01 Ontvankelijkheid en bevoegdheid
        2.03.06.01.02 Handelingen waartegen beroep kan worden ingesteld
3 Procedures voor het Hof
  3.02 Beroep tot nietigverklaring
    3.02.01 Handelingen die vatbaar zijn voor beroep tot nietigverklaring
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.03 Recht van toegang van het publiek tot documenten
    2.03.01 Toepassingsgebied
      2.03.01.01 Begrip document
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.03 Recht van toegang van het publiek tot documenten
    2.03.01 Toepassingsgebied
      2.03.01.01 Begrip document
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.03 Recht van toegang van het publiek tot documenten
    2.03.00 Algemeen
3 Procedures voor het Hof
  3.08 Procedurevoorschriften
    3.08.01 Partijen, vertegenwoordiging in rechte en rechtsbijstand
3 Procedures voor het Hof
  3.08 Procedurevoorschriften
    3.08.09 Kosten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 30/04/2012

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

27/02/2015


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 127 van 20.04.2015, blz.19

Verzoek: PB C 194 van 30.06.2012, blz.24

Naam van de partijen

Breyer/Commissie

Rechtsgeleerde noten

  1. Frischhut, Markus: Verfahrensrecht: Zugang zu Schriftsätzen eines Mitgliedstaats im Rahmen von Vertragsverletzungs­verfahren, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.407-408 (DE)
  2. Reinhardt, Jörn: Zugang zu Schriftsätzen eines Vertragsverletzungsverfahrens, Deutsches Verwaltungsblatt 2015 p.777-780 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Bepalingen inzake de instellingen
  • - Toegang tot documenten

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Beroep tot nietigverklaring : afdoening zonder beslissing
  • Beroep tot nietigverklaring : toewijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Tribunal)

Rechter-rapporteur

Madise

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar