Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 29. april 2004.

Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) mod Fazenda Pública.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Tribunal Central Administrativo - Portugal.

Sjette momsdirektiv - artikel 2, artikel 4, stk.2, artikel 13, punkt B, litra d), og artikel 19, stk.2 - begrebet 'økonomisk virksomhed' - begrebet 'finansielle bitransaktioner' - tjenesteydelser, som foretages mod vederlag.

Sag C-77/01.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
30/04/2004 EDM
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2004:243
29/04/2004 EDM
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2004:243
29/04/2004 EDM
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2002:483
12/09/2002 EDM
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2004 I-04295

genstand

Præjudiciel ─ Tribunal Central Administrativo, 2a Secção, ─ fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter ─ Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag med henblik på et holdingsselskabs virksomhed ─ "økonomisk virksomhed" i artikel 4, stk. 2's forstand (ydelse af lån til datterselskaber; arbejder udført af et selskab, der både er medlem af og administrator for et konsortium, som overstiger dets kvote og derfor skal betales af konsortiets øvrige medlemmer) ─ "bitransaktioner vedrørende finansielle spørgsmål" i artikel 19, stk. 2's forstand (når provenuet fra disse finansielle transaktioner overstiger provenuet fra den virksomhed, der ifølge selskabets vedtægter er dets hovedformål

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.02 pro rata–satsen for fradraget
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            B-10.02.01.02.02.01 Økonomisk virksomhed
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.01 Levering af varer
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 15/02/2001

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 12/09/2002

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

29/04/2004


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 118 fra 21.04.2001, s.14

Dom: EUT C C 118 fra 30.04.2004, s.6

Sagens parter

EDM

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Wäger, Christoph: Begriffe der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Hilfsumsätze im Bereich der Finanzgeschäfte, Umsatzsteuer-Rundschau 2004 p.301-302
 2. Lundström, Susann: EG-aktuellt på mervärdesskatteområdet. Holdingbolags avdragsrätt och momsmässig hantering av arbete bedrivit inom ramen för konsortier, Svensk Skattetidning 2004 p.346-349
 3. Van Hilten, M.E.: Beslissingen in belastingzaken 2004 nº 285
 4. Slawitsch, Barbara: Umsatzsteuerpflicht von Holdinggesellschaften, European Law Reporter 2004 p.314-315
 5. Tournès, Philippe: Classification des produits financiers au regard de la TVA, Revue de jurisprudence fiscale 2004 p.511-515
 6. Cornia, Clara: Operazioni di finanziamento infragruppo e detraibilità dell'Iva, Rassegna tributaria 2004 p.1886-1898
 7. Guichard, Michel ; Jeannin, Bertrand: Produits financiers - Situation au regard de la TVA d'un holding percevant principalement des produits financiers, Revue de droit fiscal 2004 Comm. 631 p.1179-1184
 8. Raggi, Nicolò: Regime iva delle operazioni interne fra consorziati e consorzio: la soluzione della Corte di giustizia, Diritto e pratica tributaria 2004 II p.1546-1554
 9. Schuck, Karsten ; Baumunk, Sylke: Die umsatzsteuerliche Behandlung von Aufwandspools vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils im Falle EDM vom 29.4.2004, Betriebs-Berater 2005 p.2105-2109
 10. Benaroc, Yan: La notion de produits financiers "hors champ" de la TVA, Gazette du Palais 2005 I Jur. p.38-39
 11. Dobrinescu, Luisiana: Ce ar spune Curtea Europeanǎ de Justiție despre tranzacţiile pe persoanǎ fizicǎ?, Curierul fiscal 2010 nº 5 p.25-26Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Tribunal Central Administrativo Sul - Portugal

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

PT - Código do IVA, art. 23

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

von Bahr

Generaladvokat

Léger

Processprog

 • portugisisk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • fransk