Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 november 2018

C&D Foods Acquisition ApS tegen Skatteministeriet

Verzoek van de Vestre Landsret om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Voorgenomen verkoop van aandelen in een kleindochteronderneming – Uitgaven voor diensten waarvan gebruik is gemaakt in verband met deze verkoop – Niet-gerealiseerde verkoop – Verzoek om aftrek van voorbelasting – Werkingssfeer van de btw

Zaak C-502/17


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
14/12/2018 C&D Foods Acquisition
Arrest
ECLI:EU:C:2018:888
08/11/2018 C&D Foods Acquisition
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2018:888
08/11/2018 C&D Foods Acquisition
Conclusie
ECLI:EU:C:2018:676
06/09/2018 C&D Foods Acquisition
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
29/09/2017 C&D Foods Acquisition
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.10 Fiscale bepalingen
    4.10.02 Harmonisatie van de belastingwetgevingen
      4.10.02.01 Belasting over de toegevoegde waarde
        4.10.02.01.08 Aftrek en teruggaaf
          4.10.02.01.08.01 Ontstaan en omvang van het recht op aftrek


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 18/08/2017

Datum van de conclusie

 • 06/09/2018

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

08/11/2018


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 16 van 14.01.2019, blz.23

Verzoek: PB C 347 van 16.10.2017, blz.20

Naam van de partijen

C&D Foods Acquisition

Rechtsgeleerde noten

 1. Sterzinger, Christian: Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft für Leistungen, die im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Verkauf von Anteilen an einer Tochtergesellschaft in Anspruch genommen wurden - EuGH, Schlussanträge der Generalanwältin Kokott v. 6.9.2018 - C-502/17, ECLI:EU:C:2018:676 - C&D Foods Acquisition ApS - Mit Anmerkung von Christian Sterzinger, Umsatzsteuer-Rundschau 2018 p.843-851 (DE)
 2. Billig, Hildegard: Geplante, aber nicht durchgeführte Veräußerung von Aktien einer Enkelgesellschaft - Ausgaben für im Hinblick auf diese Veräußerung bezogene Dienstleistungen, Umsatzsteuer-Rundschau 2018 p.970 (DE)
 3. Grube, Friederike: Kein Vorsteuerabzug für Aufwendungen hinsichtlich geplanter Veräußerung von Aktien einer Enkelgesellschaft, Mehrwertsteuerrecht 2018 p.1063 (DE)
 4. Heinrichshofen, Stefan ; Schönberger, Peters: Weitere Entscheidung des EuGH zum Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaft, EU-Umsatz-Steuerberater 2018 p.94-95 (DE)
 5. Merkx, M.M.W.D.: Noot, ARS AEQUI JURISPRUDENTIE ONDERNEMINGSRECHT 2019 n°2, p.287-290 (NL)
 6. Koeprijanov, D.A. ; Wu, L.S.: Btw-aspecten van handelingen inzake aandelen - Ryanair en C&D Foods nader beschouwd, Weekblad voor fiscaal recht 2019 p.130-139 (NL)
 7. Cazet, Safia: Déduction de TVA et cession d'actifs, Europe 2019 Janvier Comm. nº 1 p.39 (FR)
 8. Eggers, Joachim: Umsatzsteuerliche Behandlung eines Share Deals in Form der mittelbaren Beteiligungsveräuβerung, Mehrwertsteuerrecht 2019 N°6 p.219-226 (DE)
 9. Gamito, Philippe: Arrêts "Ryanair" et "C&D Foods": peut-on déduire la TVA en cas d'acquisition ou de cession non réalisée de participations?, Journal de droit européen 2019 Mars nº 257 p.110-113 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Vestre Landsret - Denemarken

Onderwerp

 • Fiscale bepalingen
 • - Belasting over de toegevoegde waarde

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Fernlund

Advocaat-generaal

Kokott

Procestaal/Procestalen

 • Deens

Taal/Talen van de conclusie

 • Duits