Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2022

CC tegen Pensionsversicherungsanstalt

Verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 987/2009 – Artikel 44, lid 2 – Werkingssfeer – Ouderdomspensioen – Berekening – Inaanmerkingneming van in andere lidstaten vervulde tijdvakken van kinderopvoeding – Artikel 21 VWEU – Vrij verkeer van burgers

Zaak C-576/20


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:75
03/02/2022 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
04/11/2020 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Verzoek (PB)
15/01/2021 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Samenvatting
ECLI:EU:C:2022:525
07/07/2022 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Arrest
ECLI:EU:C:2022:525
07/07/2022 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Arrest (PB)
05/08/2022 Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.05 Sociale zekerheid
      4.04.05.04 Ouderdom en overlijden
        4.04.05.04.01 In aanmerking te nemen tijdvakken
1 De rechtsorde van de Europese Unie
  1.09 Non-discriminatie en burgerschap van de Unie
    1.09.03 Recht van toegang en verblijf
      1.09.03.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.05 Sociale zekerheid
      4.04.05.04 Ouderdom en overlijden
        4.04.05.04.01 In aanmerking te nemen tijdvakken


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 04/11/2020

Datum van de conclusie

  • 03/02/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

07/07/2022


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)

Rechtsgeleerde noten

  1. Driguez, Laetitia: Sécurité sociale - Pensions de vieillesse et périodes d'éducation des enfants, Europe 2022, n° 10 octobre, comm. 327 (FR)
  2. Carlier, Jean-Yves ; Frasca, Eleonora: Libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Journal de droit européen 2023, nº 4, p. 198-213 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Oberster Gerichtshof - Oostenrijk

Onderwerp

  • Vrij verkeer van werknemers
  • Sociale zekerheid

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Biltgen

Advocaat-generaal

Emiliou

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Engels