Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.6.2014

I vastaan Health Service Executive

High Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö

Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 19 artiklan 1 kohta ja 20 artiklan 1 ja 2 kohta – Asetus (EY) N:o 987/2009 – 11 artikla – Jäsenvaltion kansalainen, joka on vakuutettu asuinvaltiossa – Vakavan ja äkillisen sairauden puhkeaminen toisessa jäsenvaltiossa vietetyn loman aikana – Henkilön jäätävä tähän toiseen jäsenvaltioon 11 vuodeksi sairautensa vuoksi ja sen vuoksi, että erikoissairaanhoitoa on saatavilla sen paikan lähellä, jossa hän elää – Luontoissuoritusten tarjoaminen tässä toisessa valtiossa – Asumisen ja oleskelun käsitteet

Asia C‑255/13


Sivun alkuun Asian asiakirjat
Asiakirja Päivämäärä Asianosaisten nimet Aihe Curia EUR-Lex
Tuomio (EYVL/EUVL)
18/07/2014 I
Tuomio
ECLI:EU:C:2014:1291
05/06/2014 I
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Tuomio (tiivistelmä)
ECLI:EU:C:2014:1291
05/06/2014 I
Ratkaisuehdotukset
ECLI:EU:C:2014:178
20/03/2014 I
EUR-Lex-teksti EUR-Lex-teksti kahdella kielellä
Määräys
ECLI:EU:C:2013:507
18/07/2013 I
Pyyntö (EYVL/EUVL)
14/06/2013 I
Katso pdf-tiedosto
Sivun alkuun Päätöksen tai asian juridinen analyysi

Oikeustapauskokoelma

julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)

Aihe

Ennakkoratkaisupyyntö – High Court – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 883/2004 (EUVL L 166, s. 1) 19 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinta – Muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa ”oleskelun” käsite – Jäsenvaltion kansalainen, jolla on 11 vuoden ajan ollut vakava sairaus, joka puhkesi hänen ollessaan lomalla toisessa jäsenvaltiossa – Kansalainen, jonka on ollut pakko jäädä toiseen jäsenvaltioon sairautensa vuoksi

Aiheenmukainen hakemisto

1.
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.01 Eri etuuslajeja koskevat yhteiset säännökset
        4.04.05.01.074
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.07
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.02 Sairaus ja äitiys
        4.04.05.02.024
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.07
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.02 Sairaus ja äitiys
        4.04.05.02.024
04 null
  04.05 null
    04.05.01 null
      04.05.01.07
4 Euroopan unionin sisäpolitiikka
  4.04 Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus
    4.04.05 Sosiaaliturva
      4.04.05.02 Sairaus ja äitiys
        4.04.05.02.02 Oleskelu ja asuminen muussa jäsenvaltiossa kuin toimivaltaisessa valtiossa


Viittaukset oikeuskäytäntöön tai lainsäädäntöön

Perusteluissa viitataan

Tuomiolauselma

Ratkaisuehdotukset


Päivämäärät

Sen asiakirjan toimittamisen päivämäärä, jolla asia saatetaan vireille tuomioistuimessa

 • 13/05/2013

Ratkaisuehdotuksen päivämäärä

 • 20/03/2014

Suullisen käsittelyn päivämäärä

Tietoja ei ole saatavilla

Julistamispäivä

05/06/2014


Lähteet

Julkaistu EYVL:ssä/EUVL:ssä

tuomio: EUVL C 253, 04.08.2014, s.11

Kannekirjelmä: EUVL C 189, 29.06.2013, s.14

Asianosaisten nimet

I

Oikeustapauskommentaarit

 1. Gosseries, Philippe: Journal des tribunaux du travail 2014 p.355-360 (FR)
 2. Vießmann, Thomas: Sozialpolitik: Wohnsitzstatut / Erbringung von Sachleistungen , Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2014 p.501-504 (DE)
 3. Lhernould, Jean-Philippe: L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale. Hospitalisation de très longue durée : séjour ou résidence pour l'application des règlements de sécurité sociale ?, Revue de jurisprudence sociale 2014 p.564-565 (FR)
 4. Driguez, Laetitia: Notion de résidence et de séjour au sens des règlements de coordination, Europe 2014 Août-Septembre nº 8-9 p.23-24 (FR)
 5. Berki, Gabriella: Az Európai Bíróság ítélete egy „egészségügyi menekült” ügyében, Jogesetek Magyarázata 2015 nº 4 p.55-61 (HU)Analyysin tulokset

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjävaltio

High Court (Irlande) - Irlanti

Aihe

 • Sosiaaliturva

Kyseessä olevat kansallisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Kyseessä olevat kansainvälisen oikeuden säännökset

Tietoja ei ole saatavilla

Oikeudenkäynti ja ratkaisu

 • Ennakkoratkaisupyyntö

Ratkaisukokoonpano

quatrième chambre (Cour)

Esittelevä tuomari

Safjan

Julkisasiamies

Wahlin

Oikeudenkäyntikieli/-kielet

 • englanti

Ratkaisuehdotuksen kieli/kielet

 • englanti