Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 23. januar 1986.

Trans Tirreno Express SpA mod Ufficio provinciale IVA.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Commissione tributaria di secondo grado di Sassari - Italien.

Det fælles merværdigafgiftssystem - territorialt andvendelses område.

Sag 283/84.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1986:31
23/01/1986 Trans Tirreno Express mod Ufficio provinciale IVA
Dom
ECLI:EU:C:1986:31
23/01/1986 Trans Tirreno Express mod Ufficio provinciale IVA
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1985:512
12/12/1985 Trans Tirreno Express mod Ufficio provinciale IVA
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1986 00231

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.01 Territorial afgrænsning
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          B-10.02.01.03.03B
10 null
  10.02 null
    10.02.01 null
      10.02.01.02 null
        10.02.01.02.01
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          B-10.02.01.03.03 Leveringsstedet for tjenesteydelser


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 29/11/1984

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 12/12/1985

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

23/01/1986


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 342 fra 22.12.1984, s.10

Dom: EUT C 77 fra 05.04.1986, s.8

Sagens parter

Trans Tirreno Express mod Ufficio provinciale IVA

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Zurdo y Ruiz-Ayúcar, Juan: El ámbito de aplicación territorial del IVA. Sujeción de los transportes internacionales por vía marítima, Noticias CEE 1986 nº 17 p.115-117
  2. Sánchez Galiana, José A.: Ambito de aplicación territorial del impuesto sobre el valor añadido. El lugar de prestación del servicio de transporte, Noticias CEE 1986 nº 17 p.119-125Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Commissione tributaria di secondo grado di Sassari - Italien

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n° 633 decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1979 n° 94

IT - Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 no. 633 Decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1979 no. 94

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

deuxième chambre (Cour)

Refererende dommer

Schockweiler

Generaladvokat

Sir Gordon Slynn

Processprog

  • italiensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk