Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 22. december 2010

Bogusław Juliusz Dankowski mod Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny

Sjette momsdirektiv – ret til at fradrage indgående moms – leverede tjenesteydelser – afgiftspligtig person, der ikke er momsregistreret – obligatoriske angivelser på fakturaen med hensyn til moms – national afgiftslovgivning – udelukkelse af fradragsretten i medfør af sjette momsdirektivs artikel 17, stk. 6

Sag C-438/09


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
26/02/2011 Dankowski
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2010:818
22/12/2010 Dankowski
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2010:818
22/12/2010 Dankowski
Anmodning (EUT/EFT)
13/02/2010 Dankowski
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2010 I-14009

genstand

Præjudiciel – Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) – fortolkning af artikel 17, stk. 6, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – forenelighed med denne bestemmelse af en national retsforskrift, som udelukker ret til fradrag for indgående moms af en tjenesteydelse og på grundlag af en faktura, der i strid med national ret er udstedt af en person, der ikke er momsregistreret

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.04 Betingelser for udøvelse af fradragsretten
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.09 Afgiftspligtige personers og visse ikke–afgiftspligtige personers forpligtelser
          4.10.02.01.09.02 Fakturering
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.03 Begrænsninger i fradragsretten


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 09/11/2009

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

22/12/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 37 fra 13.02.2010, s.2

Dom: EUT C 63 fra 26.02.2011, s.8

Sagens parter

Dankowski

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Dominik, Dagmara: Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 5 p.34 (EN)
 2. Costaș, Cosmin Flavius: Jurisprudenţa fiscalǎ a Curții de Justiție Europene. Hotărârea Curţii de Justiţie Europene a Uniunii Europene din 22 decembrie 2010, în afacerea c-438/09, Boguslaw Juliusz Dankowski c. Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi, Curierul Fiscal 2011 nº 3 p.45-47 (RO)
 3. Lazaretou, Theodora ; Giannagas, Nikolaos-Antonios: F.P.A. - proypotheseis askisis tou dikaiomatos ekptosis ton eisroon, Deltio Forologikis Nomothesias 2011 p.965-977 (EL)
 4. Prezelj, Tamara: Odvzem DDV številke, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2013 n° 7-8 p.3-6 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) - Polen

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

PL - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

troisième chambre (Cour)

Refererende dommer

Silva de Lapuerta

Generaladvokat

Mengozzi

Processprog

 • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig