Domstolens dom af 13. marts 1990.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Franske Republik.

Traktatbrudssag - sjette momsdirektiv - territorialt anvendelsesområde - transport foretaget mellem to steder på nationalt område, men til dels uden for dette.

Sag C-30/89.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:1990:114
13/03/1990 Kommissionen mod Frankrig
Dom
ECLI:EU:C:1990:114
13/03/1990 Kommissionen mod Frankrig
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:1990:72
14/02/1990 Kommissionen mod Frankrig
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

1990 I-00691

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.01A
01 null
  01.02 null
    01.02.05


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 03/02/1989

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 14/02/1990

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

13/03/1990


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 66 fra 16.03.1989, s.8

Dom: EUT C 92 fra 11.04.1990, s.11

Sagens parter

Kommissionen mod Frankrig

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. X: Revue de jurisprudence fiscale 1990 p.457
 2. González Sánchez, Manuel: Exoneración de contribución financiera a la CEE por transportes realizados en aguas y espacios aéreos internacionales, Noticias CEE 1991 nº 74 p.71-74Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift
 • Finansielle bestemmelser
 • - egne indtægter

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Traktatbrudssøgsmål : frifindelse

Dommerkollegium

Cour plénière (Cour)

Refererende dommer

Schockweiler

Generaladvokat

Lenz

Processprog

 • fransk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk