Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. oktober 2015

Skatteverket mod David Hedqvist

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 135, stk. 1, litra d)-f) – ydelser mod vederlag – transaktioner med veksling af den virtuelle valuta »bitcoin« til traditionelle valutaer – fritagelse

Sag C-264/14


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex Link
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2015:498
16/07/2015 Hedqvist
Anmodning (EUT/EFT)
11/07/2014 Hedqvist
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2015:718
22/10/2015 Hedqvist
Dom
ECLI:EU:C:2015:718
22/10/2015 Hedqvist
Dom (EUT/EFT)
27/11/2015 Hedqvist
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.02 Anvendelsesområde
          4.10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            4.10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.03 Transaktioner vedrørende anbringelse af midler, løbende konti, etc.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.04 Transaktioner i forbindelse med værdipapirer
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.02 Fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter
            4.10.02.01.07.02.10 Andre fritagelser
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.07 fortolkning af EU-retten


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 02/06/2014

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 16/07/2015

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

22/10/2015


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 414 fra 14.12.2015, s.6

Sagsanlæg: EUT C 245 fra 28.07.2014, s.7

Sagens parter

Hedqvist

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Hojnik, Janja: Ob menjavi bitcoinov ni treba plačati DDV, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2015 n° 11 p.22-26 (SL)
 2. Petauer, Boštjan: Davčni vidik poslovanja z bitcoini, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2015 n° 11 p.5-6 (SL)
 3. Swinkels, Joep: Hedqvist. Exchange of traditional currencies for units of the ‘bitcoin’ virtual currency is exempt from VAT. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 12 p.109-111 (EN)
 4. Mosbrucker, Anne-Laure: Exonération de TVA, Europe 2015 Décembre Comm. nº 12 p.43 (FR)
 5. Becker, Stefanie: GAin Kokott: Bitcoins als reines Zahlungsmittel sind beim Umtausch in gesetzliche Zahlungsmittel umsatzsteuerbar aber -befreit, Betriebs-Berater 2015 p.2077-2081 (DE)
 6. Beck, Benjamin ; König, Dominik: Umsatzsteuerfreier Umtausch der virtuellen Währung Bitcoin in konventionelle Währungen und umgekehrt - Dienstleistung gegen Entgelt, Umsatzsteuer-Rundschau 2015 p.869-871 (DE)
 7. Skubic, Zoran: Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV?, Pravna praksa 2016 nº 1 p.30-31 (SL)
 8. Palumbo, Giovambattista: Il trattamento tributario dei "bitcoin", Diritto e pratica tributaria 2016 II p.286-300 (IT)
 9. Houben, Robby: Bitcoins zijn deviezen voor btw-doeleinden, maar een zwaluw maakt de lente niet, Revue de droit commercial belge 2016 p.177-180 (NL)
 10. Braakman, T.: Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee, Ars aequi 2016 p.348-351 (NL)
 11. Santana, Sayira: Case notes: Regulating virtual currency: Case C-264/14, The Northern Ireland Legal Quarterly 2016 p.109-114 (EN)
 12. Dudek, Paweł Marcin: Waluta bitcoin - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, Europejski Przegląd Sądowy 2016 Vol. 6 p.38-43 (PL)
 13. Frase, Henning: (Umsatz-)Steuerliche Aspekte bei Bitcoins, Betriebs-Berater 2016 p.26-28 (DE)
 14. Takis, Athanasios: Armenopoulos 2016 p.346-347 (EL)
 15. Wersand, Frédéric: La TVA dans l’ère de l’économie digitale – l’obsolescence non programmée, Revue générale de fiscalité luxembourgeoise 2016 p.26-29 (FR)
 16. Kollmann, Jasmin ; Spies, Karoline ; Turcan, Laura ; Turić, Draga: EuGH-Rechtsprechungsübersicht: Neues zur Umsatzsteuer - Umsätze mit Bitcoins nicht umsatzsteuerpflichtig, Ecolex 2016 p.253-254 (DE)
 17. Pielke, Walther: Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoins nach dem Urteil des EuGH, Mehrwertsteuerrecht 2016 p.150-152 (DE)
 18. Huet, Jerôme: Le bitcoin, dont la légalité paraît admise, est une sorte de monnaie contractuelle, Revue des contrats 2017 n°1 p.54-56 (FR)
 19. Forssén, Björn: Bitcoins och mervärdesskatt, Svensk Skattetidning 2017 nº 2 p.95-106 (SV)
 20. Kranjec, Nina ; Merc, Peter: Virtualne valute - virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni izzivi, Pravna praksa 2017 nº 27 p.II-VII (SL)
 21. Bernat, Rafał: Zwolnienie z VAT waluty wirtualnej Bitcoin, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2017 Vol.1 p.109-116 (PL)
 22. Pozvek, Maruša: Davčna obravnava dohodka iz poslovanja z virtualnimi valutami, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2018 n° 9 p.5-7 (SL)
 23. Štaba, Romina: Porez na dodanu vrijednost kod zamjene bitcoina za nacionalnu valutu na temelju prakse Suda Europske unije s osvrtom na hrvatsko pravo, Hrvatska pravna revija 2018 n° 2 p.63-74 (HR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Högsta förvaltningsdomstolen - Sverige

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

Rosas

Generaladvokat

Kokott

Processprog

 • svensk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk