Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 december 2011.

Alexandre Achughbabian tegen Préfet du Val-de-Marne.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Cour d'appel de Paris - Frankrijk.

Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Richtlijn 2008/115/EG - Gemeenschappelijke normen en procedures inzake terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf gevangenisstraf en geldboete worden opgelegd.

Zaak C-329/11.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
20/01/2012 Achughbabian
Arrest
ECLI:EU:C:2011:807
06/12/2011 Achughbabian
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2011:807
06/12/2011 Achughbabian
Standpuntbepaling
ECLI:EU:C:2011:694
26/10/2011 Achughbabian
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking
ECLI:EU:C:2011:630
30/09/2011 Achughbabian
Verzoek (PB)
23/09/2011 Achughbabian
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

2011 I-12695

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Cour d’appel de Paris – Uitlegging van richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348, blz. 98) – Verenigbaarheid van een nationale regeling, krachtens welke aan een onderdaan van een derde land een gevangenisstraf wordt opgelegd op de enkele grond dat hij illegaal het nationale grondgebied is binnengekomen en aldaar illegaal verblijft – Inbewaringstelling met het oog op terugleiding tot aan de grens – Eventuele onregelmatigheid van de voorlopige hechtenis

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.06 Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
    4.06.01 Grenscontroles, asiel en immigratie
      4.06.01.04 Immigratiebeleid


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 05/07/2011

Datum van de conclusie

 • 26/10/2011

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

06/12/2011


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 298 van 08.10.2011, blz.10

Arrest: PB C 32 van 04.02.2012, blz.12

Naam van de partijen

Achughbabian

Rechtsgeleerde noten

 1. Picod, Fabrice: Non-conformité de la loi française par rapport à la directive « retour », La Semaine Juridique - édition générale 2011 nº 51 p.2527 (FR)
 2. X: Séjour irrégulier : interprétation de la « directive retour », Recueil Le Dalloz 2011 p.2999 (FR)
 3. Vatovec, Katarina: Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s pravom EU?, Pravna praksa 2011 nº 48 p.24 (SL)
 4. Raffaelli, Rosa: La direttiva rimpatri e il reato di ingresso e soggiorno irregolare francese: principi ed effetti della sentenza Achughbabian nell'ordinamento italiano, Diritto, immigrazione e cittadinanza 2011 p.73-79 (IT)
 5. Bertrand, Brunessen: La Cour de justice et la directive Retour: la stratégie du Roseau, Revue des affaires européennes 2011 p.845-858 (FR)
 6. Van Dokkum, Bram: Rechtspraak Vreemdelingen recht (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2011 p.564-565 (NL)
 7. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 108 (NL)
 8. Aubert, Michel ; Broussy, Emmanuelle ; Donnat, Francis: Chronique de jurisprudence de la CJUE. Directive Retour et peine d'emprisonnement, L'actualité juridique ; droit administratif 2012 p.310-312 (FR)
 9. Levade, Anne: Incompatibilité partielle de la loi française avec la directive «retour» : priorité à l'effet utile !, La Semaine Juridique - édition générale 2012 nº 8 p.377-381 (FR)
 10. Gazin, Fabienne: Politique des retours, Europe 2012 Février Comm. nº 2 p.21 (FR)
 11. Henriot, Patrick: Garde à vue et séjour irrégulier : les enseignements de l'arrêt Achughbabian sont limpides..., Gazette du Palais 2012 nº 43-45 Jur. p.17-20 (FR)
 12. De Pasquale, Patrizia: Misure nazionali di rimpatrio e diritto dell’Unione europea: da El Dridi ad Achughbabian, Studi sull'integrazione europea 2012 p.509-521 (IT)
 13. Strik, M.H.A.: Het arrest Achughbabian en de strafbaarstelling van illegaal verblijf, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2012 p.195-201 (NL)
 14. X: Europees Recht 1963-1979; Jurisprudentie en Annotaties (Ed. Ars Aequi Libri - Utrecht) 2012 p.325-326 (NL)
 15. Pachev, Angel: Kriminaliziraneto na nezakonnoto prebivavane na grazhdani na treti strani v darzhavite chlenki na Evropeyskiya sayuz i obshtata imigratsionna politika, Европейски правен преглед 2012 P.93-105 (BG)
 16. Caputo, Angelo: La contravvenzione di soggiorno illegale dello straniero davanti alla Corte di giustizia, Cassazione penale 2013 p.1775-1792 (IT)
 17. Parrot, Karine: Revue critique de droit international privé 2013 p.124-133 (FR)
 18. Carlier, Jean-Yves: Droit européen des migrations, Journal de droit européen 2014 nº 207 p.105-114 (FR)
 19. Sap, Jan Willem ; Smit, Marije: Ars Aequi Jurisprudentie Europeese Recht (3e druk) 2015 p.425-426 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Cour d'appel de Paris - Frankrijk

Onderwerp

 • ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
 • - Immigratiebeleid

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), art. L 621-1

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

grande chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Ilešič

Advocaat-generaal

Mazák

Procestaal/Procestalen

 • Frans

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans