Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 10. juni 2010.

CopyGene A/S mod Skatteministeriet.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Østre Landsret - Danmark.

Sjette momsdirektiv - fritagelser - artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b) - hospitalsbehandling og pleje - transaktioner i nær tilknytning - behørigt anerkendte institutioner af lignende art som hospitaler og centre for lægebehandling og diagnostik - privat stamcellebank - ydelser bestående i indsamling, transport, analyse og opbevaring af navlesnorsblod fra nyfødte - eventuel autolog eller allogen anvendelse af stamcellerne.

Sag C-262/08.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
14/08/2010 CopyGene
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2010:328
10/06/2010 CopyGene
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2010:328
10/06/2010 CopyGene
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2009:541
10/09/2009 CopyGene
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
15/08/2008 CopyGene
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2010 I-05053

genstand

Præjudiciel – Østre Landsret (Danmark) – fortolkning af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra b), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaterne lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, nu artikel 132, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem – fritagelse for hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner, som er snævert forbundet hermed – tjenesteydelse bestående i indsamling, transport, analyse og opbevaring af navlesnorsblod fra nyfødte med henblik på en autogen anvendelse af stamcellerne, som potentielt er snævert forbundet med en eventuel fremtidig hospitalsbehandling, og som leveres af en privat stamcellebank

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          4.10.02.01.07.01 Fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse
            4.10.02.01.07.01.024
10 null
  10.02 null
    10.02.01 null
      10.02.01.07 null
        10.02.01.07.01 null
          10.02.01.07.01.02


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 19/06/2008

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 10/09/2009

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

10/06/2010


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 209 fra 15.08.2008, s.33

Dom: EUT C 221 fra 14.08.2010, s.3

Sagens parter

CopyGene

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Juul, Mette: Moms på stamceller - kommentar til EFD af 10/6 2010, sag C-262/08, CopyGene A/S mod Skatteministeriet (SU 2010, 233), Skat Udland 2010 nº 563-566 (DA)
 2. Hölzer, Camilla: Umsatzsteuer-Rundschau 2010 p.535-540 (DE)
 3. Bouveresse, Aude: TVA: exonération des prestations médicales, Europe 2010 Août-Septembre Comm. nº 286 p.29-30 (FR)
 4. Janssen, Sjoerd: Highlights & Insights on European Taxation 2010 nº 9 p.99-101 (EN)
 5. Carrasco González, Francisco M.: IVA - Sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 10 de junio de 2010, CopyGene, C-262/08, y Sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 10 de junio de 2010, Future Health Technologies, C-86/09, Revista española de Derecho Financiero 2010 nº 148 p.1224-1227 (ES)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Østre Landsret - Danmark

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift
 • folkesundhed

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Lov om merværdiafgift, § 13, stk. 1, nr. 1

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

troisième chambre (Cour)

Refererende dommer

Ó Caoimh

Generaladvokat

Sharpston

Processprog

 • dansk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk