Hotărârea Curții (camera a șasea) din data de 13 iunie 2002.

Comisia Comunităților Europene împotriva Irlandai.

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivă 79/409/CEE și 92/43/CEE.

Cauza C-117/00.


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
27/07/2002 Comisia/Irlanda
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2002:366
13/06/2002 Comisia/Irlanda
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2002:366
13/06/2002 Comisia/Irlanda
Concluzii
ECLI:EU:C:2002:148
07/03/2002 Comisia/Irlanda
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

2002 I-05335

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
B Comunitatea Europeană (CEE/CE)
  B-21 Mediu și dezvoltare durabilă


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 27/03/2000

Data concluziilor

  • 07/03/2002

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

13/06/2002


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Cerere: JO C 163 10.06.2000, p.13

Hotărâre: JO C 180 27.07.2002, p.3

Numele părților

Comisia/Irlanda

Comentarii din doctrină

  1. Verschuuren, J.M.: Milieu en recht 2002 Jur. p.256-257
  2. Verschuuren, J.M.: Nogmaals kokkels, hamsters en woelmuizen: recente ontwikkelingen rond de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2003 p.34-38
  3. Le Barbier-Le Bris, Muriel: Chronique de jurisprudence communautaire (année 2002), Revue de droit rural 2004 p.227Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

  • Mediu

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor : admitere

Complet de judecată

sixième chambre (Cour)

Judecător raportor

Gulmann

Avocat general

Léger

Limba/Limbile de procedură

  • engleză

Limba/Limbile concluziilor

  • franceză