Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 7. juli 2022

B. mod Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 41 – erhvervelse af varer inden for Fællesskabet – sted – flere på hinanden følgende transaktionskæder – fejlagtig kvalificering af en del af transaktionerne – proportionalitetsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet

Sag C-696/20


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex Link
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2022:289
07/04/2022 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Anmodning om præjudiciel afgørelse
21/12/2020 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Anmodning (EUT/EFT)
12/03/2021 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Dom
ECLI:EU:C:2022:528
07/07/2022 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Dom (EUT/EFT)
05/08/2022 Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

endnu ikke offentliggjort (Samling af Afgørelser – almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.03 Stedet for afgiftspligtige transaktioner
          4.10.02.01.03.02 Stedet for erhvervelse af varer inden for Fællesskabet


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 21/12/2020

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 07/04/2022

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

07/07/2022


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagens parter

Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Körner, Jan: Die „Sicherheitsnetz“-Regelung des Art. 41 MwStSystRL und ihre Umsetzung in § 3d S. 2 UStG im Lichte der aktuellen EuGH-Rechtsprechung : zugleich Anmerkung zu EuGH v. 7.7.2022 : C-696/20, B./Dyrektor Izby Skarbowej w.W, Mehrwertsteuerrecht 2022 p. 641-647 (DE)
  2. Tribout, Julien: Fiscalité - TVA (Acquisition intracommunautaire de biens), Europe 2022, n° 10 octobre, comm. 339 (FR)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Naczelny Sąd Administracyjny - Polen

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 25

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

sixième chambre (Cour)

Refererende dommer

Kumin

Generaladvokat

Emiliou

Processprog

  • polsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk