Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 maart 2014

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main tegen ILME GmbH

Verzoek van het Landgericht Köln om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Richtlijn 2006/95/EG – Begrip ‚elektrisch materiaal’ – CE-markering van overeenstemming – Behuizingen voor meerpolige connectoren

Zaak C‑132/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
11/04/2014 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2014:141
13/03/2014 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2014:141
13/03/2014 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
Verzoek (PB)
24/05/2013 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Landgericht Köln – Uitlegging van de artikelen 1, 8 en 10 en van de bijlagen II tot en met IV van richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 374, blz. 10) – Begrip “elektrisch materiaal” – Verbod om CE-markering aan te brengen op behuizingen voor meerpolige connectoren die als onderdelen worden verkocht

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.16 Normen en technische voorschriften
      4.11.16.03 Productsectoren en productfamilies


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 18/03/2013

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

13/03/2014


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 135 van 05.05.2014, blz.15

Verzoek: PB C 164 van 08.06.2013, blz.11

Naam van de partijen

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Landgericht Köln - Duitsland

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Paragraphen 3 und 4 Nº 11 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), Paragraph 7 Abs. 2

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Levits

Advocaat-generaal

Sharpston

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar