CNAE e.a.
Zaak C-292/21
Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/02/2023 CNAE e.a.
Arrest
ECLI:EU:C:2023:32
19/01/2023 CNAE e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Conclusie
ECLI:EU:C:2022:694
15/09/2022 CNAE e.a.
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
30/07/2021 CNAE e.a.
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

nog niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.03 Vrij verrichten van diensten
      4.04.03.01 Diverse diensten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.03 Vrij verrichten van diensten
      4.04.03.01 Diverse diensten


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 07/05/2021

Datum van de conclusie

  • 15/09/2022

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

19/01/2023


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Informatie niet beschikbaar

Naam van de partijen

CNAE e.a.

Rechtsgeleerde noten

  1. Michel, Valérie: Prestation de services - Services de récupération du permis de conduire, Europe 2023, n° 3 mars, comm. 100 (FR)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal Supremo - Spanje

Onderwerp

  • Vrij verrichten van diensten
  • Vrijheid van vestiging
  • Interne markt - Beginselen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio Orden INT/2595/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y réeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

troisième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Jääskinen

Advocaat-generaal

Emiliou

Procestaal/Procestalen

  • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

  • Engels