Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 21. janvāra rīkojums

European Platform Against Windfarms (EPAW) pret Eiropas Komisiju

Prasība atcelt tiesību aktu – Privāto tiesību juridiska persona – Pierādījumu par juridisku pastāvēšanu neesamība – Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 5. punkta a) apakšpunkts – Acīmredzama nepieņemamība

Lieta T‑168/13


Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai COM (2012) 271 attiecībā uz enerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, galīgā redakcija, un, otrkārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 21. janvāra lēmumu, noraidot kā nepieņemamu pieprasījumu veikt atkārtotu minētā paziņojuma iekšējo pārbaudi

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
3 Tiesvedība
  3.02 Prasība atcelt tiesību aktu
    3.02.00 Vispārīgi


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 18/03/2013

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

21/01/2014


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 207, 20.07.2013, 36 lpp.

Rīkojums: OV C 78, 15.03.2014, 12 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

EPAW/Komisija

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

  • Vide

Aplūkotās valsts tiesību normas

Informācija nav pieejama

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Informācija nav pieejama

Tiesvedība un iznākums

  • Prasība atcelt tiesību aktu : noraidījums nepieņemamības dēļ

Tiesas sastāvs

deuxième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Žervazonī

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

  • angļu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama