Hotărârea Curții (Plenul) din 16 februarie 2022

Republica Polonă împotriva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene

Acțiune în anulare – Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 – Regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii Europene – Protecția bugetului Uniunii în cazul încălcării principiilor statului de drept într‑un stat membru – Temei juridic – Articolul 322 alineatul (1) litera (a) TFUE – Articolul 311 TFUE – Articolul 312 TFUE – Pretinsă eludare a articolului 7 TUE și a articolului 269 TFUE – Pretinse încălcări ale articolului 4 alineatul (1) TUE, ale articolului 5 alineatul (2), ale articolului 13 alineatul (2) TUE, ale articolului 296 al doilea paragraf TFUE, ale Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, precum și ale principiilor atribuirii, securității juridice, proporționalității și egalității statelor membre în raport cu tratatele – Pretins abuz de putere

Cauza C-157/21


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
18/03/2022 Polonia/Parlamentul și Consiliul
Hotărâre
ECLI:EU:C:2022:98
16/02/2022 Polonia/Parlamentul și Consiliul
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Rezumat
ECLI:EU:C:2022:98
16/02/2022 Polonia/Parlamentul și Consiliul
Concluzii
ECLI:EU:C:2021:978
02/12/2021 Polonia/Parlamentul și Consiliul
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere introductivă (JO)
26/03/2021 Polonia/Parlamentul și Consiliul
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

nepublicată încă (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.08 Norme de procedură
    3.08.002
03 null
  03.02 null
    03.02.03 null
      03.02.03.04 null
        03.02.03.04.022
05 null
  05.01 null
    05.01.00
2 Cadrul instituţional al Uniunii Europene
  2.06 Dispoziții financiare
    2.06.012
06 null
  06.011
01 null
  01.02 null
    01.02.001
02 null
  02.01
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.03 Competenţe și obligaţii ale Uniunii și, respectiv, ale statelor membre
    1.03.031
03 null
  03.042
05 null
  05.061
02 null
  02.01
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.03 Competenţe și obligaţii ale Uniunii și, respectiv, ale statelor membre
    1.03.021
01 null
  01.02 null
    01.02.041
01 null
  01.02 null
    01.02.041
01 null
  01.02 null
    01.02.043
02 null
  02.02
3 Contencios
  3.02 Acțiune în anulare
    3.02.04 Motive
      3.02.04.011
01 null
  01.02 null
    01.02.06


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

Concluzii


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 11/03/2021

Data concluziilor

  • 02/12/2021

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/02/2022


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Informaţii nedisponibile

Numele părților

Polonia/Parlamentul și Consiliul

Comentarii din doctrină

  1. Simon, Denys: Droits fondamentaux - État de droit, Europe 2022, nº 4 Avril, comm. 102 (FR)
  2. Heuveling van Beek, Lydia C.: Polen en de democratische rechtsstaat : catch 2022? : C-156/21 (Hongarije) en C-157/21 (Polen), Nederlands juristenblad 2022 p. 1046-1048 (NL)
  3. Rijn, Thomas Petrus Johannes Nicolaas van: Het nieuwe rechtsstaatmechanisme krijgt groen licht van het Hof van Justitie : C-156/21, C-157/21, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2022 p. 89-95 (NL)
  4. Weber, Ferdinand: The pluralism of values in an identity-framed Verbund: federal belonging in the European Union after the rule of law conditionality judgments, European Law Review 2022, n° 4, p. 514-533 (EN)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

  • Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Acțiune în anulare : respingere pe fond

Complet de judecată

assemblée plénière (Cour)

Judecător raportor

Arabadjiev

Avocat general

Campos Sánchez-Bordona

Limba/Limbile de procedură

  • polonă

Limba/Limbile concluziilor

  • spaniolă