Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 26. april 2017

Tibor Farkas mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Præjudiciel forelæggelse – anbringende om tilsidesættelse af EU-retten rejst af egen drift – ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – fradragsret for indgående afgift – ordning for omvendt betalingspligt – artikel 199, stk. 1, litra g) – anvendelse udelukkende i forbindelse med fast ejendom – uberettiget indbetaling af afgift foretaget af køberen af varerne til sælgeren som følge af en fejlagtigt udfærdiget faktura – skattemyndighedens afgørelse, hvorved det fastslås, at køberen af varerne har en skattegæld, hvorved betaling af det af køberen krævede fradrag afvises, og hvorved køberen pålægges en skattebøde

Sag C-564/15


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
02/06/2017 Farkas
Dom
ECLI:EU:C:2017:302
26/04/2017 Farkas
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2017:302
26/04/2017 Farkas
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2016:864
10/11/2016 Farkas
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
19/02/2016 Farkas
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

1.
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.09 Afgiftspligtige personers og visse ikke–afgiftspligtige personers forpligtelser
          4.10.02.01.09.01 Betalingsforpligtelse
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          4.10.02.01.08.04 Betingelser for udøvelse af fradragsretten
1 Den Europæiske Unions retsorden
  1.01 EU-rettens kilder
    1.01.02 Almindelige retsgrundsætninger
      1.01.02.06 Proportionalitetsprincippet
4 Den Europæiske Unions interne politik
  4.10 Fiskale bestemmelser
    4.10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      4.10.02.01 Merværdiafgift
        4.10.02.01.00 Alment


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 04/11/2015

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 10/11/2016

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

26/04/2017


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 195 fra 19.06.2017, s.3

Sagsanlæg: EUT C 90 fra 07.03.2016, s.2

Sagens parter

Farkas

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Grube, Friederike: Möglicher „Erstattungsanspruch“ des Steuerschuldners gegen FA bei Irrtum über Reverse-Charge-Verfahren; Geldbuße gegen Steuerschuldner ggf. unverhältnismäßig - Tibor Farkas, Mehrwertsteuerrecht 2017 p.418-419 (DE)
 2. Bouveresse, Aude: Exception du régime d'auto-liquidation/moyen relevé d'office, Europe 2017 Avril nº 06 p.32-33 (FR)
 3. Cazet, Safia: TVA, Europe 2018 Mois avril nº 4 p.34 (FR)
 4. Radzikowski, Krzysztof: Odliczenie z faktur wadliwie dokumentujących podatek naliczony VAT w miejsce odwrotnego obciążenia - glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 26.04.2017 r., C-564/15, Farkas i do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z 23.11.2017 r., C-314/17, Geocycle Bulgaria, Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2019 Vol.2 p.83-101 (PL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungarn

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

quatrième chambre (Cour)

Refererende dommer

Lycourgos

Generaladvokat

Bobek

Processprog

 • ungarsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • engelsk