Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 januari 2011.

Flos SpA tegen Semeraro Casa e Famiglia SpA.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunale di Milano - Italië.

Industriële en commerciële eigendom - Richtlijn 98/71/EG - Rechtsbescherming van modellen - Artikel 17 - Verplichting tot cumulatie van bescherming van modellen met bescherming van auteursrecht - Nationale wettelijke regeling die bescherming door auteursrecht van vóór inwerkingtreding ervan tot publiek domein behorende modellen voor bepaalde periode uitsluit of niet-tegenwerpbaar maakt - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen.

Zaak C-168/09.


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
12/03/2011 Flos
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2011:29
27/01/2011 Flos
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2011:29
27/01/2011 Flos
Conclusie
ECLI:EU:C:2010:371
24/06/2010 Flos
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
18/07/2009 Flos
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

2011 I-00181

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Tribunale di Milano – Uitlegging van de artikelen 17 en 19 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen – Nationale wetgeving die de richtlijn heeft omgezet door invoering van auteursrechtelijke bescherming voor modellen – Mogelijkheid voor een lidstaat om de voorwaarden voor verlening van die bescherming uit te breiden

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.04 Andere geharmoniseerde titels
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.09 Geharmoniseerde intellectuele-eigendomstitels
      4.11.09.04 Andere geharmoniseerde titels


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 12/05/2009

Datum van de conclusie

 • 24/06/2010

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

27/01/2011


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 167 van 18.07.2009, blz.5

Arrest: PB C 80 van 12.03.2011, blz.4

Naam van de partijen

Flos

Rechtsgeleerde noten

 1. Fittante, Aldo: The Issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law, The European Legal Forum 2010 p.I-23-I-27 (EN)
 2. Leandro, Antonio: Diritto d'autore: se ci sono originalità e durata protezione estesa ai modelli di pubblico dominio, Guida al diritto 2011 nº 7 p.116-118 (IT)
 3. Grohmann, Arno: EuGH: Ausschluss des urheberrechtlichen Designschutzes in Italien ist EU-rechtswidrig, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrech 2011 p.82 (DE)
 4. Idot, Laurence: Dessins et modèles et renaissance de la protection, Europe 2011 Mars Comm. nº 3 p.22-23 (FR)
 5. Dreher, Hannes: Kumulativer Schutz von Mustern und Modellen nach Geschmacksmuster- und Urheberrecht in der Europäischen Union, European Law Reporter 2011 p.94-97 (DE)
 6. Fittante, Aldo: Classici del design e tutela del diritto d'autore, Il diritto industriale 2011 p.252-263 (IT)
 7. Mouncif-Moungache, Mouna: Le droit d'auteur fait renaître une protection sur un modèle tombé dans le domaine public, Revue des affaires européennes 2011 p.193-199 (FR)
 8. Virga, Walter: Corte di giustizia europea, C-168/09, Europa e diritto privato 2011 p.823-831 (IT)
 9. Di Paola, Sergio: "Design" industriale, diritto d'autore e norme nazionali transitorie all'esame della Corte di giustizia: una storia infinita?", Il Foro italiano 2011 IV Col.387-391 (IT)
 10. Mari, Gaia: Tutela delle opere di design: la lunga e travagliata storia normativa del "cumulo" e della sua opponibilità, Il diritto di autore 2011 p.416-431 (IT)
 11. Sarti, Davide: La tutela d'autore del design fra disciplina ordinaria e diritto intertemporale, AIDA - Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (Ed. Giuffrè-Milano) 2012 p.399-412 (IT)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunale di Milano - Italië

Onderwerp

 • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Tekeningen en modellen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

legge 633/1933, art. 2, n. 4 e 10 decreto legislativo, art. 25 bis decreto legislativo, art. 2 legge 27/03/2002, art. 17 comma 3 codice di proprietà industriale decreto legislativo 10/02/2005 n° 30/2005, art. 44 e 239 decreto-legge 2007 n° 10, art. 4, comma 4 lett. b

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Lõhmus

Advocaat-generaal

Bot

Procestaal/Procestalen

 • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans