Domstolens Dom af 12. september 2000.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik.

Traktatbrud - Artikel 4, stk. 5, i sjette momsdirektiv - Veje, der stilles til rådighed mod betaling af vejafgift - Momsfritagelse - Forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 og nr. 1553/89 - Egne indtægter hidrørende fra moms.

Sag C-260/98.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:C:2000:429
12/09/2000 Kommissionen mod Grækenland
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2000:429
12/09/2000 Kommissionen mod Grækenland
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2000:51
27/01/2000 Kommissionen mod Grækenland
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2000 I-06537

genstand

Traktatbrudssøgsmål ─ artikel 2 og 4 i sjette momsdirektiv ─ manglende opkrævning af merværdiafgift af visse vejgebyrer ─ de tilsvarende egne indtægter ikke indbetalt til Kommissionen

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.02 Afgiftspligtige personer
            B-10.02.01.02.02.02 Offentligretlige organer


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 16/07/1998

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 27/01/2000

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

12/09/2000


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 299 fra 26.09.1998, s.12

Dom: EUT C 316 fra 04.11.2000, s.11

Sagens parter

Kommissionen mod Grækenland

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Lüdemann, Peter R.: The European Legal Forum 2001 p.146-148 (IT)
 2. Lüdemann, Peter R.: The European Legal Forum 2001 p.146-148 (DE)
 3. Prezelj, Tamara: Odvzem DDV številke, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2013 n° 7-8 p.3-6 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift
 • Finansielle bestemmelser
 • - egne indtægter

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Traktatbrudssøgsmål : frifindelse

Dommerkollegium

Cour plénière (Cour)

Refererende dommer

Moitinho de Almeida

Generaladvokat

Alber

Processprog

 • græsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk