Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2017

Município de Palmela tegen Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Verzoek van de Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Informatieprocedures op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij – Richtlijnen 83/189/EEG en 98/34/EG – Ontwerp voor een technisch voorschrift – Kennisgeving aan de Europese Commissie – Verplichtingen van de lidstaten – Niet-nakoming – Gevolgen

Zaak C-144/16


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
17/03/2017 Município de Palmela
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2017:76
01/02/2017 Município de Palmela
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2017:76
01/02/2017 Município de Palmela
Verzoek (PB)
27/05/2016 Município de Palmela
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.16 Normen en technische voorschriften
      4.11.16.01 Normalisatie


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 14/03/2016

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

01/02/2017


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 104 van 03.04.2017, blz.21

Verzoek: PB C 211 van 13.06.2016, blz.27

Naam van de partijen

Município de Palmela

Rechtsgeleerde noten

  1. Roset, Sébastien: Normes techniques, Europe 2017 Avril nº 04 p.22-23 (FR)
  2. Vallauri, Maria Luisa: La Corte di giustizia torna sulle condizioni per la disapplicazione delle tutele in caso di trasferimento d'impresa soggetta a procedura concorsuale, Rivista italiana di diritto del lavoro 2018 n°1 p.148-161 (IT)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal da Comarca de Setúbal - Portugal

Onderwerp

  • Onderlinge aanpassing van de wetgevingen

Betrokken bepalingen van nationaal recht

PT - Decreto Lei nº 379/97, de 27 de dezembro, que aprova o Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacte Decreto Lei nº 58/2000, de 18 de abril, que transpõe para o direito interno a Diretiva 98/48 Decreto Lei nº 119/2009, de 19 de maio, que altera o Decreto Lei nº 379/97

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

sixième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Rodin

Advocaat-generaal

Szpunar

Procestaal/Procestalen

  • Portugees

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar