Domstolens Dom (Første Afdeling) af 6. april 2006.

EMAG Handel Eder OHG mod Finanzlandesdirektion für Kärnten.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Verwaltungsgerichtshof - Østrig.

Præjudiciel forelæggelse - sjette momsdirektiv - artikel 8, stk. 1, litra a) og b), artikel 28a, stk. 1, litra a), første afsnit, artikel 28b, punkt A, stk. 1, og artikel 28c, punkt A, litra a), første afsnit - forsendelse eller transport inden for Fællesskabet af goder - leveringer - erhvervelser inden for Fællesskabet af goder - kædetransaktioner - stedet for transaktionerne.

Sag C-245/04.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
17/06/2006 EMAG Handel Eder
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2006:232
06/04/2006 EMAG Handel Eder
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2006:232
06/04/2006 EMAG Handel Eder
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2005:675
10/11/2005 EMAG Handel Eder
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
09/10/2004 EMAG Handel Eder
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2006 I-03227

genstand

Præjudiciel – Verwaltungsgerichtshof, Wien – fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF: Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag – leveringsstedet i forbindelse med »trekantstransaktioner« eller »kædetransaktioner« – en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat, køber varer af en virksomhed, der er etableret i samme medlemsstat, som fremskaffer varerne fra virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater, hvorefter disse leverandører sender varerne direkte til købervirksomheden

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.12 Momsovergangsordningen for samhandelen mellem medlemsstaterne i sjette direktiv
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.07 Afgiftsfritagelser
          B-10.02.01.07.03B
10 null
  10.02 null
    10.02.01 null
      10.02.01.03 null
        10.02.01.03.01


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 10/06/2004

Datoen for forslaget til afgørelse

 • 10/11/2005

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

06/04/2006


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 251 fra 09.10.2004, s.2

Dom: EUT C 143 fra 17.06.2006, s.9

Sagens parter

EMAG Handel Eder

Retsvidenskabelige kommentarer

 1. Pichler, Peter: VwGH-Vorabentscheidungsersuchen zur Reihengeschäften, Ecolex 2005 p.314-316 (DE)
 2. Raab, Stephan: Das Reihengeschäft in der Umsatzsteuer im Lichte des Verfahrens vor dem EuGH C-245/04 (EMAG Handel Eder OHG) - ist eine Neuorientierung erforderlich?, Recht der internationalen Wirtschaft 2006 p.456-459 (DE)
 3. Stadie, Holger: Welches Reihengeschäft?! - Kritische Anmerkungen zur Vorlage des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs beim EuGH (Rs. C-245/04) und zu den diesbezüglichen Schlussanträgen der Generalanwältin Kokott vom 10.11.2005 -, Umsatzsteuer-Rundschau 2006 p.151-152 (DE)
 4. Strunz, Eva: Leistungsort bei innergemeinschaftlichen Reihengeschäften: Unterscheidung zwischen bewegter und ruhender Lieferung, European Law Reporter 2006 p.520-523 (DE)
 5. Pięta, Renata ; Sampławska, Sabina: Wewnątrzwspólnotowe transakcje łańcuchowe, Przegląd Podatkowy 2007 Vol. 9 p.16-20 (PL)
 6. Borja Sanchis, Adoración: Las operaciones en cadena: comentario a la STJCE de 6 de abril de 2006, EMAG Handel Eder OHG contra Finanzlandesdirektion für Kärnten (As. C-245/2004), Noticias de la Unión Europea 2008 nº 278 p.73-76 (ES)
 7. Möhlenkamp, Karen ; Masuch, Andreas: Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte in der Europäischen Union, Umsatzsteuer-Rundschau 2009 p.268-273 (DE)
 8. Kopecky, Christoph: Zum Zuordnungswahlrecht des Unternehmers im Zuge eines "umsatzsteuerlichen" Reihengeschäfts in Deutschland, Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung 2011 p.244-248 (DE)
 9. Pozvek, Maruša: Problematika ABC transakcij v sistemu DDV, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2013 n° 7-8 p.20-22 (SL)Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Verwaltungsgerichtshof - Østrig

Emne

 • Fiskale bestemmelser
 • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 1994), Paragraphen 3, Abs.1, 7 und 8, 12 und 29, Abs. 8

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

 • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

première chambre (Cour)

Refererende dommer

Ilešič

Generaladvokat

Kokott

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

 • tysk